تو به ما آموختی!

به گزارش دنانیوز؛ سعید آتشبار*؛ آری. تو به ما آموختی جرات پرسیدن را. شهامت اعتراض به وضع موجود را.

تو آموختی که تحجر از بین نمی‌رود و آن مارهای خوش خط‌وخال و مدعیان انحصارطلب دین و ولایت، همیشه هستند.

آری
تو آنانی که روح استقلال را به تاراج برده‌اند و از ناخنِ پا تا فرق سر و از پوشاک و خوراک و ابزار و رفتار و تمام شئون حیات مادی و حتی سجاده‌ی نماز و معنویت ما را به غرب گره زده‌اند، نامحرم خواندی.

آری
خمینی
تو به ما جرات خیزش دادی.
تو دین منهای عدالتخواهی را برنتافتی.

تو آزادی را به ارمغان آوردی.
تو منشور برادری دادی که این دعواهای چپ و راست-اصلاح‌طلب و اصولگرا چیست؟ اینان حدیث نفسند!

تو جنگ فقر و غنا، عدالت و ظلم، ایمان و کفر، توحید و شرک، مستضعف و مستکبر، استقلال و وابستگی، تحجر و شکوفایی، تجدد و خودآگاهی، خشک مغزی و روشنفکری به ما آموختی.

تو آموختی که بت‌ها تمام نمی‌شوند. تو به ما جسارت شکستن بت‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را دادی.

تو بت را معناکردی که هر آنچه مانع شکوفایی استعدادهای ملت و باعث زایش آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌ها و شکل‌گیری هاله‌ای از تقدس حول برخی رجل شده است، بت است.

بت، بت است. قبل از انقلاب و بعد از انقلاب.
تو از همان ابتدا با انحصارطلبی جناح راستی‌ها و تجددخواهی چپی‌ها مخالف بودی.

تو توی دهن اشرافیتِ خواص زدی‌. تو از همان اوایل، نگران آینده‌ی مسئولین بودی.

تو هیچگاه دلت از مردم نلرزید و همواره خیالت از مردم راحت بود.

تو می‌گفتی روزی اسلام نابود می‌شود که روحانیت و دولت، اشرافی شوند.

تو خیری برای دولت ندیدی، جز، رسیدگی به حال محرومان جامعه.

تو حتی مفهوم امام و ولی را توسعه دادی. تو آن عارف به کنج خلوت عرفانی خزیده‌ی در فیضیه نبودی. تو عرفاتت بوی جمع می‌دهد و قنوتت صد عملیات را در پی داشت. تو عرفان و قرآن و برهان را در صحنه‌ی عمل و همراه با مردم و برای عدالت، معنا کردی.

تو در کوخ نشستی و مساجد اشرافی و بناها و کاخ‌های سبزی که بوی اسلام محمد نمی‌دهند را تخریب کردی.

تو اجازه ندادی که ساختمان مهدیه‌ی تهران را کمی شیک‌تر کنند‌.

تو در پیام قطعنامه‌ات، جنگ جدیدی را آغاز کردی. امروز جنگ فقر و غنا، جنگ…

تا جایی که می‌دانیم، تو اصلا تنش‌زدا نبودی. تو اتفاقا تنش جدیدی در جهان خلق کردی‌. تو تنه به تنه‌ی جهانخواران زدی. تو با یک سطل آبِ جهانِ اسلام، به نابودی اسرائیل فکر می‌کردی!

تو شن‌های طبس و آزادی خرمشهر و حفظ جان آقا در مسجد ابوذر را از خدا دانستی.

تو تمام کلیشه‌های ذهنی یک انسان مسلمان را به هم ریختی.
تو به ما آموختی….!

انتهای پیام/

  • * دبیر جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد
  • نویسنده : سعید آتشبار