برخی در ستاد ملی کرونا مانع خاموش کردن شعله‌های کرونا شدند! + فیلم

به گزارش دنانیوز؛ معاون کل وزارت بهداشت گفت: برخی در ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طلایی عید برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده کنیم. نمی‌توانم اسامی این افراد را بگویم، خواسته ما ممنوعیت مسافرت بود!

این یک اعترافِ رسمی است؛ اعتراف به ناکارامدی و اراده‌ی معطوف به عملِ ⁧ ستاد ملی کرونا ⁩ در عدمِ مدیریتِ بیماری!

بعد از این اظهارات دیگر نمی توان مردم را مقصر شناخت. قتل عام امروز محصول عملکرد ستاد ملی کرونا، رحمانی فضلی مسوول قرنطینه و تعطیلی و بستن مرزها، و شخص رییس جمهور است.

آیا در این کشور، کسی هست که داد مردم را علیه این قتل عام عمومی بستاند و مسببین را محاکمه کند؟

انتهای پیام/

  • منبع : کانال مکتوبات