تاریخ : دوشنبه, 29 دی , 1399 5 جماد ثاني 1442 Monday, 18 January , 2021

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

06سپتامبر
خروجی کار بانک ها راضی کننده نیست

خروجی کار بانک ها راضی کننده نیست

محنایی گفت: بانک‌های که در رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات موردنیاز این واحدها تسریع کنند مورد تشویق قرار می‌گیرند.