تاریخ : شنبه, 27 دی , 1399 3 جماد ثاني 1442 Saturday, 16 January , 2021

مشکلات اقتصادی مردم

10اکتبر
نقدی بر راهکارهای معنوی صداوسیما برای مشکلات اقتصادی خانواده‌

نقدی بر راهکارهای معنوی صداوسیما برای مشکلات اقتصادی خانواده‌

در روزگاری که به دلیل بی‌تدبیری دولتمردان روز‌به‌روز فقر اقتصادی و به دنبال آن فساد و دین‌گریزی رو به افزایش است، حداقل انتظار از این نهاد حفظ اندک ایمانی است که در دل جوانان باقی مانده است.