• امروز : سه شنبه - 26 بهمن - 1400
  • برابر با : Tuesday - 15 February - 2022

قلم

24آذر
نقدی در باب تفکر و تعصب بومی گزینی و بومی گرایی مناصب سیاسی و دولتی
به قلم: عبدالکریم برزگر

نقدی در باب تفکر و تعصب بومی گزینی و بومی گرایی مناصب سیاسی و دولتی

انتصابهای از این دست شاید به لحاظ عرق محلی در جوامع سنتی و عشیره ای پذیرفتنی باشد ولی از منظر مدیریتی و گردش نخبگان و تحقق شعار های رئیس جمهور منتخب با شایسته سالاری ، عدالت محوری و فساد ستیز سازگاری ندارد....