تاریخ : سه شنبه, 14 بهمن , 1399 20 جماد ثاني 1442 Tuesday, 2 February , 2021

فقر مالی خانواده

13اکتبر
چرا خودکشی در کودکان اتفاق می‌افتد؟!

چرا خودکشی در کودکان اتفاق می‌افتد؟!

واقعیت این است که تا وقتی عوامل اجتماعی خودکشی کودکان، یعنی فقر، اعتیاد والدین و خشونت در خانواده مهار نشود و نهادهای اجتماعی برای کمک به این کودکان و این خانواده‌ها پیش‌قدم نشوند، روان‌درمانی برای این کودکان صرفا یک مسکن زودگذر خواهد بود.