تاریخ : پنج شنبه, 3 مهر , 1399 7 صفر 1442 Thursday, 24 September , 2020

فرهنگ عمومی جامعه

16ژوئن
همه ما دکتر و مهندس هستیم مگر خلافش ثابت شود!

همه ما دکتر و مهندس هستیم مگر خلافش ثابت شود!

میل به ترقی کردن در امور دنیوی در کوتاه ترین زمان ممکن و با راحت ترین ابزار های در دسترس اساسا فرهنگ عمومی جامعه ما را تنزل داده و باعث شده حتی برخی حوزه های علمی نیز از این آفت در امان نمانند و سیل بذل و بخشش عناوین علمی در مواقع مقتضی، یا از روی ادای احترام یا از روی حدس و گمان نثار این و آن شود.