تاریخ : دوشنبه, 13 بهمن , 1399 19 جماد ثاني 1442 Monday, 1 February , 2021

علی شریعتی

20ژوئن

شریعتی، نیاز اکنون ما

علی‌رغم پیچیدگی‌های شریعتی، دو چیز را می‌توان به‌وضوح در او یافت: دلدادگی عمیق به اسلام و تشیع و انقلابی گری، و راز اینکه برخی روشنفکران غرب‌زده‌ی ما قدرت تحمل شریعتی را ندارند به همین دلیل است.

16آگوست
پیش به سوی تمدن نوین اسلامی؛

پیش به سوی تمدن نوین اسلامی؛

ریچارد هاوس میگوید: مشکل امریکا با ایران بر سر مسایل هسته ای نیست؛ مشکل آمریکا با ایران بر سر این است که ایران دارد به دنیا یاد میدهد که می‌توان بدون آمریکا بود و زندگی کرد. میشل هوییک نویسنده اسلام ستیز فرانسوی می‌گوید: جنگ بر ضد اسلام گرایی با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنهاست که می توان به پیروزی رسید. پس به جای بمب بر سر مسلمانان دامن کوتاه فرو بریزید.امام خمینی میگوید: غرب آنقدر با تمدن غریبه اند که اگر اینها در غرب باشند تمدن از ترس اینها به شرق می گریزد و اگر در شرق باشند تمدن از ترس اینها به غرب می گریزد.