تاریخ : پنج شنبه, 9 بهمن , 1399 15 جماد ثاني 1442 Thursday, 28 January , 2021

عدالت آموزشی، آموزش آنلاین، کرونا

19سپتامبر
آرزو بر فقیران عیب… هست!

آرزو بر فقیران عیب… هست!

۳۰سال از آغاز روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش گذشته؛ وقتش نرسیده که نگاهی به کارنامه این ابر پروژه بیندازیم و صحت ادعاهایش را بررسی کنیم؟ واقعا کم کردن بار آموزش از شانه حاکمیت، از حجم محرومیت‌ها در این حوزه کاسته یا برعکس، مقوم محرومیتهای گذشته و مولد سطوح تازه‌ای از بی‌عدالتی در عرصه‌ آموزش بوده؟