تاریخ : پنج شنبه, 6 آذر , 1399 11 ربيع ثاني 1442 Thursday, 26 November , 2020

شکرالله امامی

19فوریه
گام دوم انقلاب بازگشت به خاستگاه اصلی انقلاب است
با ارسال یادداشتی

گام دوم انقلاب بازگشت به خاستگاه اصلی انقلاب است

درگام دوم انقلاب باید ازسیاست های سمحه و سهله پرهیز کرد و بدون تعارف به مبارزه با کجی ها و ناراستی ها و تاراج کنندگان بیت المال و مفسدان فرصت طلب رفت و با تصویب و اجرای قوانین مترقی و عدالت خواهانه و رانت ستیز و در بحث اقتصاد و فرهنگ و سبک زندگی براساس ریل گذاری صحیح به مسیر خود ادامه دهیم و همانگونه که رهبری فرمودند وجود فساد هرچه هم اندک زیبنده نیست.

24نوامبر
قاطعیت قضایی نیاز دیروز ، امروز و فردا

قاطعیت قضایی نیاز دیروز ، امروز و فردا

جناب مزارعی ، خواسته مردم فقط محدود به یک خانواده که وام های کلان دریافت کرده نمی باشد. دامنه بی عدالتی خیلی وسیع تر است تا آنجا که حتی خارج از محدوده استان در قالب شرکت ها ی شستا و مدیریت های فامیلی و رانتی ریشه دوانده است.