تاریخ : پنج شنبه, 3 مهر , 1399 7 صفر 1442 Thursday, 24 September , 2020

سیاست‌های دولت تدبیر و امید

11سپتامبر
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته وزارت کشور ،برخی از استانداران و فرمانداران تغییر خواهند کرد

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته وزارت کشور ،برخی از استانداران و فرمانداران تغییر خواهند کرد

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی وزارت کشور تغییرات برخی از فرمانداران در حال اعمال است، برخی تغییر کردند و تعدادی در دستور کار تغییرات قرار دارند و در اسرع وقت تغییرات فرمانداران و استانداران انجام خواهد شد