تاریخ : سه شنبه, 14 بهمن , 1399 20 جماد ثاني 1442 Tuesday, 2 February , 2021

سرخوردگی کودکان

13اکتبر
چرا خودکشی در کودکان اتفاق می‌افتد؟!

چرا خودکشی در کودکان اتفاق می‌افتد؟!

واقعیت این است که تا وقتی عوامل اجتماعی خودکشی کودکان، یعنی فقر، اعتیاد والدین و خشونت در خانواده مهار نشود و نهادهای اجتماعی برای کمک به این کودکان و این خانواده‌ها پیش‌قدم نشوند، روان‌درمانی برای این کودکان صرفا یک مسکن زودگذر خواهد بود.