تاریخ : جمعه, 3 بهمن , 1399 9 جماد ثاني 1442 Friday, 22 January , 2021

خودکشی در کودکان

13اکتبر
چرا خودکشی در کودکان اتفاق می‌افتد؟!

چرا خودکشی در کودکان اتفاق می‌افتد؟!

واقعیت این است که تا وقتی عوامل اجتماعی خودکشی کودکان، یعنی فقر، اعتیاد والدین و خشونت در خانواده مهار نشود و نهادهای اجتماعی برای کمک به این کودکان و این خانواده‌ها پیش‌قدم نشوند، روان‌درمانی برای این کودکان صرفا یک مسکن زودگذر خواهد بود.