تاریخ : یکشنبه, 22 فروردین , 1400 29 شعبان 1442 Sunday, 11 April , 2021

حداقل حقوق سرباز

07آوریل
حداقل حقوق سربازان؛ ۱/۸ میلیون تومان

حداقل حقوق سربازان؛ ۱/۸ میلیون تومان

عزیزی رئیس کمیته کمیسیون امنیت ملی مجلس در برنامه‌ی به وقت ایران به تشریح تصمیم مجلس در بودجه 1400 درخصوص حقوق سربازان پرداخت.