تاریخ : چهارشنبه, 1 بهمن , 1399 7 جماد ثاني 1442 Wednesday, 20 January , 2021

جوابیه

30سپتامبر

جوابیه آموزش و پرورش بویراحمد به خبر عجائب مدیریتی در آموزش و پرورش

با توجه به پراکندگی مدارس و روستاها وکاهش ساعات موظفی برخی دروس به 2 ساعت در هفته امکان صدور ابلاغ تخصصی برای دروسی مثل اقتصاد،روانشناسی و… وجودندارد، چرا که یک دبیرتخصصی باید 12 مدرسه را انتخاب نماید تا ابلاغش تکمیل گردد و مزایایش برقرارشود.

07سپتامبر
چرانیروی انسانی منتسب به اداره ی شهرستان را به مرکز استان انتقال دادید؟/جوابیه پهناور

چرانیروی انسانی منتسب به اداره ی شهرستان را به مرکز استان انتقال دادید؟/جوابیه پهناور

فرمودند که به دلیل کمبودنیروی انسانی مسئولیت را برای ایشان نگه داشتم حال که خودپرواضح به این موضوع مقر و معترف هستید بر ابهام سوال زیر پرتوافکنی کنید؛

چرانیروی انسانی منتسب به اداره ی شهرستان با چارت رسمی و مصوب سازمانی را به مرکز استان انتقال دادید؟