تاریخ : پنج شنبه, 6 آذر , 1399 11 ربيع ثاني 1442 Thursday, 26 November , 2020

تدابیر ستاد ملی کرونا

17اکتبر
سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!
فتوای جدید رهبری؛

سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!

اجرای این تدبیر بر همه لازم است و رفتن به چنین مسافرتی، جایز نبوده و نماز در این گونه سفرها، تمام است.