تاریخ : پنج شنبه, 3 مهر , 1399 7 صفر 1442 Thursday, 24 September , 2020

بیمارستان خصوصی

09جولای
کرونا در پیچ سرنوشت ساز؛ تخت هاي پر و پرستاران ٨٩ روزه!

کرونا در پیچ سرنوشت ساز؛ تخت هاي پر و پرستاران ٨٩ روزه!

در شرایطی که آمار فوتی های کرونا در اروپا، روز به روز کمتر می شود، اما در کشور ما آمار کشته های کرونا با شیبی تند در حال افزایش است؛ طوری که در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۷ تیر، ۲۰۰ نفر بر اثر کرونا جان باخته اند. این بالاترین آمار کشته های ثبت شده کرونا در ایران است.