تاریخ : سه شنبه, 5 اسفند , 1399 12 رجب 1442 Tuesday, 23 February , 2021

برگزاری اعتکاف در منزل

23فوریه
چگونه مراسم اعتکاف را در منزل برگزار کنیم؟

چگونه مراسم اعتکاف را در منزل برگزار کنیم؟

باتوجه به لغو شدن مراسم اعتکاف در مساجد، کارشناسان مذهبی توصیه کردند که اعمال مرتبط با این مناسبت معنوی در خانه ادا شود.