تاریخ : شنبه, 27 دی , 1399 3 جماد ثاني 1442 Saturday, 16 January , 2021

برنامه‌های مذهبی صدا و سیما

10اکتبر
نقدی بر راهکارهای معنوی صداوسیما برای مشکلات اقتصادی خانواده‌

نقدی بر راهکارهای معنوی صداوسیما برای مشکلات اقتصادی خانواده‌

در روزگاری که به دلیل بی‌تدبیری دولتمردان روز‌به‌روز فقر اقتصادی و به دنبال آن فساد و دین‌گریزی رو به افزایش است، حداقل انتظار از این نهاد حفظ اندک ایمانی است که در دل جوانان باقی مانده است.