• امروز : یکشنبه - 24 بهمن - 1400
  • برابر با : Sunday - 13 February - 2022

بحران جمعیت در کهگلویه

17اردیبهشت
بحران جمعیت در کهگلویه و بویر احمد

بحران جمعیت در کهگلویه و بویر احمد

آیا می دانستید استان کهگلویه و بویر احمد بحران جمعیت دارد؟ آیا می دانستید جمعیت این استان تنها 88/. درصد جمعیت کشور می باشد؟ آیا می دانستید که رشد جمعیت در استان کهگلویه و بویر احمد تنها 76/. درصد می باشد؟ آیا می دانستید فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر محصول افکار تکنوکراتها و نیولیبرالها است؟ […]