تاریخ : پنج شنبه, 9 بهمن , 1399 15 جماد ثاني 1442 Thursday, 28 January , 2021

اعتکاف

03می
هفتاد مسجد و هفت هزار عاشق کهگیلویه و بویراحمدی

هفتاد مسجد و هفت هزار عاشق کهگیلویه و بویراحمدی

مراسم اعتکاف در 60 نقطه و 70 مسجد استان برگزار می شود و روحانیون اعزامی نیز با حضوردر این مکان ها به برگزاری صحیح این مراسم روحانی کمک می کنند.