تاریخ : شنبه, 8 آذر , 1399 13 ربيع ثاني 1442 Saturday, 28 November , 2020
سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

حجاب و پوشش نیز ربطی وثیق با هویت متکثر و سوژگی زنان امروز ایرانی دارد. طرح مقوله حجاب و بررسی آن بدون درنظر گرفتن هویت زنی که سال‌هاست به سوژگی رسیده است و انقلاب اسلامی نیز بستری مهم برای اوج گرفتن سوژگی‌اش بوده است، طرح موضوع به صورت ناقص و همراه با نادیده گرفتن بخش مهمی از تحولات مربوط به جامعه است. فهم و بررسی حجاب در ایران معاصر در کنار مسائل رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به آن؛ بدون در نظر گرفتن سوژگی متحول شده زنان فهمی ناقص و غیردقیق است.

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۷ مهرماه به وقت تهران یا همان ساعت صفر ۱۸ اکتبر، یکی از بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل (همان قطعنامه تاییدکننده برجام) عملیاتی شده و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ذیل قطعنامه‌های ملغی‌شده، برای همیشه پایان یافت اما در خصوص این موضوع چند نکته وجود دارد که مرور آن شاید خالی از لطف نباشد.

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ
صلحی سخت‌تر از جنگ؛

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ

این برگ برنده‌ای بود که امام حسن(ع) با سال‌ها خونِ‌دل خوردن و زخم‌زبان شنیدن، به دست امام سجاد(ع) داده بود تا این‌چنین از موضع قدرت با یزید سخن بگوید، و روشنگری کند.

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

ادامه نوشته
سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

حجاب و پوشش نیز ربطی وثیق با هویت متکثر و سوژگی زنان امروز ایرانی دارد. طرح مقوله حجاب و بررسی آن بدون درنظر گرفتن هویت زنی که سال‌هاست به سوژگی رسیده است و انقلاب اسلامی نیز بستری مهم برای اوج گرفتن سوژگی‌اش بوده است، طرح موضوع به صورت ناقص و همراه با نادیده گرفتن بخش مهمی از تحولات مربوط به جامعه است. فهم و بررسی حجاب در ایران معاصر در کنار مسائل رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به آن؛ بدون در نظر گرفتن سوژگی متحول شده زنان فهمی ناقص و غیردقیق است.

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۷ مهرماه به وقت تهران یا همان ساعت صفر ۱۸ اکتبر، یکی از بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل (همان قطعنامه تاییدکننده برجام) عملیاتی شده و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ذیل قطعنامه‌های ملغی‌شده، برای همیشه پایان یافت اما در خصوص این موضوع چند نکته وجود دارد که مرور آن شاید خالی از لطف نباشد.

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ
صلحی سخت‌تر از جنگ؛

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ

این برگ برنده‌ای بود که امام حسن(ع) با سال‌ها خونِ‌دل خوردن و زخم‌زبان شنیدن، به دست امام سجاد(ع) داده بود تا این‌چنین از موضع قدرت با یزید سخن بگوید، و روشنگری کند.

سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!
فتوای جدید رهبری؛

سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!

اجرای این تدبیر بر همه لازم است و رفتن به چنین مسافرتی، جایز نبوده و نماز در این گونه سفرها، تمام است.

اخبارسیاسیاقتصادیشهرستان هامقالات
  19اکتبر
  سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

  سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

  حجاب و پوشش نیز ربطی وثیق با هویت متکثر و سوژگی زنان امروز ایرانی دارد. طرح مقوله حجاب و بررسی آن بدون درنظر گرفتن هویت زنی که سال‌هاست به سوژگی رسیده است و انقلاب اسلامی نیز بستری مهم برای اوج گرفتن سوژگی‌اش بوده است، طرح موضوع به صورت ناقص و همراه با نادیده گرفتن بخش مهمی از تحولات مربوط به جامعه است. فهم و بررسی حجاب در ایران معاصر در کنار مسائل رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به آن؛ بدون در نظر گرفتن سوژگی متحول شده زنان فهمی ناقص و غیردقیق است.

  18اکتبر
  پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

  پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

  ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۷ مهرماه به وقت تهران یا همان ساعت صفر ۱۸ اکتبر، یکی از بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل (همان قطعنامه تاییدکننده برجام) عملیاتی شده و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ذیل قطعنامه‌های ملغی‌شده، برای همیشه پایان یافت اما در خصوص این موضوع چند نکته وجود دارد که مرور آن شاید خالی از لطف نباشد.

  18اکتبر
  عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ
  صلحی سخت‌تر از جنگ؛

  عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ

  این برگ برنده‌ای بود که امام حسن(ع) با سال‌ها خونِ‌دل خوردن و زخم‌زبان شنیدن، به دست امام سجاد(ع) داده بود تا این‌چنین از موضع قدرت با یزید سخن بگوید، و روشنگری کند.

  17اکتبر
  سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!
  فتوای جدید رهبری؛

  سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!

  اجرای این تدبیر بر همه لازم است و رفتن به چنین مسافرتی، جایز نبوده و نماز در این گونه سفرها، تمام است.

  16اکتبر
  فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

  فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

  آیا وقتش نرسیده که آن دسته از بانوان صاحبِ اندیشه و دغدغه‌ی ناب اسلامی‌ در استان، طرحی نو دراندازند و سُکان پیگیری‌ مسائل زنان را از ماهی‌گیران فصلی دنیای سیاست بازستانده، و در پی اثرگذاری پایدار برآیند؟

  16اکتبر
  فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

  فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

  آیا وقتش نرسیده که آن دسته از بانوان صاحبِ اندیشه و دغدغه‌ی ناب اسلامی‌ در استان، طرحی نو دراندازند و سُکان پیگیری‌ مسائل زنان را از ماهی‌گیران فصلی دنیای سیاست بازستانده، و در پی اثرگذاری پایدار برآیند؟

  05اکتبر
  عدالتخواهیِ «دین همه دین است»!

  عدالتخواهیِ «دین همه دین است»!

  برخلاف آنچه تفرشی گفته است از نظر من صحبت‌های امروز جلیلی با گذشته وی تناقضی ندارد. «دین همه دین است» همواره کلیدی‌ترین راهبرد جریان اصیل عدالتخواه بوده است.

  29سپتامبر
  از واشنگتن دی‌سی تا واشنگتن لیسی!

  از واشنگتن دی‌سی تا واشنگتن لیسی!

  آن یکی هم با دربار واشنگتن دی‌سی قدم می‌زد و خوش‌و‌بش می‌کرد، دیگری فرش ایرانی هدیه می‌داد و حتی با اینکه طرف در واشنگتن دی‌سی یهودی بود اما از سر شوق دستپاچه شده بودند هر سال به مناسبت کریسمس برایش هدیه می‌فرستادند.

  23سپتامبر
  اگر از توگبری و غیزانیه‌های کشورتان بی‌خبرید، بکوشید که صاحب خبر شوید!

  اگر از توگبری و غیزانیه‌های کشورتان بی‌خبرید، بکوشید که صاحب خبر شوید!

  از مادر شهیدی که بخاطر صعب‌العبور بودن راه بعد از ۱۵ سال به وسیله بالگرد توانست فرزند شهیدش را زیارت کند، خبر دارید؟! اگر قائل به راه شهدای مکتب خمینی نیستید، پیام گرامیداشت هفته‌ی دفاع مقدس‌تان برای چیست؟!

  21سپتامبر
  خط بطلان بر دور باطل قوانین نانوشته!

  خط بطلان بر دور باطل قوانین نانوشته!

  اما انتظار از روح‌الله ایزدخواه با نگرفتن این رانت و کلاه سیاسی به پایان نمی‌رسد؛ پیگیری لغوِ این دست از قوانین نانوشته‌ی به دور از عدالت، انتظار اصلی خواهد بود!

آخرین مطالب

03سپتامبر
در مورد مزاج‌گویی منبری‌ها و فالوئرهای میلیونی

در مورد مزاج‌گویی منبری‌ها و فالوئرهای میلیونی

شهید مطهری حالت دوم را بهره‌برداری از نقاط ضعف و جهالت و عوامی‌بخشی از مردم و بر ضد و در جبهه مقابل رسالت پیامبری می‌داند و برای آن از تعبیر «تبدیل کردن منبر به کرسی دلالی شخصیت‌ها» استفاده می‌کند و معتقد است کرسی منبر باید از این آلودگی پاک شود.

02سپتامبر
خدمات کرونا

خدمات کرونا

کرونا، چه در ایران و چه در جهان، شکاف فقیر و غنی و بی‌عدالتی را بیش از پیش نشان داد. فقرا بیشتر از بقیه‌ی مردم، جان دادند‌. آن‌ها غیربهداشتی و کثیف و عقب‌مانده نیستند. آن‌ها وارثان و امامان نهایی امتند روی کره‌ی خاکی. به حاشیه رفته‌اند چون عدالت حاکم نیست.

02سپتامبر

نشست مجازی

نشست مجازی با موضوع؛ رسالت امروز جامعه‌ی زنان با تمسک به سیره‌ی درخشان حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها

02سپتامبر
خرید واکسن آنفلوآنزا با ارائه کارت ملی + جزئیات

خرید واکسن آنفلوآنزا با ارائه کارت ملی + جزئیات

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به جزئیات نحوه توزیع و عرضه واکسن آنفلوآنزا در سال جاری گفت: هر فرد با مراجعه به داروخانه و با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی می‌تواند واکسن آنفلوآنزا را تهیه کند.

02سپتامبر
نوبت به آموزش و پروش که می‌رسد آسمان می‌تپد؟!

نوبت به آموزش و پروش که می‌رسد آسمان می‌تپد؟!

بنابر اعلام معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸ نتایج اخیر آزمون امسال نشان می‌دهد که ۶۰ درصد رتبه ‌های برتر متعلق تهران هستند و ۴۰ درصد دیگر استان‌‌ها در مدارس خاص تحصیل کرده‌اند و این بدان معناست که کنکور در خدمت کسانی است که پول دارند، نظام ما دچار یک نابرابری آموزشی شده و این وضع در سال‌های اخیر بدتر شده است.

01سپتامبر
مواسات جای عدالت را می‌گیرد؟!

مواسات جای عدالت را می‌گیرد؟!

تشویق به کنش خیریه‌ای مهم‌ترین مفر نظام سرمایه‌داری برای فرار از اجرای عدالت اجتماعی بوده است. این در حالیست که در جامعه‌ی اسلامی تحقق عدالت اجتماعی وظیفه حکومت است و مواسات وظیفه افراد جامعه؛ و هیچ‌کدام نمی‌تواند جای دیگری را پر کند. مردم در میان خود باید مواسات پیشه کنند و حکومت باید عدالت اجتماعی را محقق کند.

01سپتامبر
روستای ابالفضل و حق پایمال شده

روستای ابالفضل و حق پایمال شده

چرا وقتی قانون و احکام صادره به مقامات عالی و آقازاده‌هایشان در لواسان می‌رسد اهل مسامحه و گذشت و مذاکره می‌شود ولی وقتی نوبت مردم مستضعف می‌رسد تبدیل به یک حکم خشک و بدون انعطاف می‌شود که برای تخریب یک آلونک 12 متری اسپری و گاز اشک‌آور وارد قصه می‌شود و برای زمین‌های روستای ابالفضل هم گلوله ساچمه‌ای؟!

31آگوست
تیغ کُند هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان / حکایت چاقویی که دسته خودش را نمی‌برد!

تیغ کُند هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان / حکایت چاقویی که دسته خودش را نمی‌برد!

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را مجلس هشتم، فروردین سال ۹۱ بعد از توصیه رهبر انقلاب به لزوم نظارت بر نمایندگان، به تصویب رساند اما نقاط ضعف و خلا‌های فراوان این قانون، باعث شده تا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، عملا به نهادی دست و پا بسته، با کارکرد‌های محدود و محلی برای تعارض منافع تبدیل شود.

31آگوست
طرح جدید بنزین؛ به نام عدالت، به کام …؟!

طرح جدید بنزین؛ به نام عدالت، به کام …؟!

مردم هنوز داغ تغییر قیمت بنزین در آبان ۹۸ را فراموش نکرده اند که بار دیگر این کالای تعیین‌کننده وضعیت اقتصاد کشور، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. نمایندگان مجلس یازدهم قصد دارند بااستفاده از کلیدواژه‌های «عدالت» و «خانواده» که نزد جامعه مقدس هستند، قیمت بنزین را آزاد کنند.

31آگوست
بازگشایی مدارس و خانواده‌های «ناشاد»

بازگشایی مدارس و خانواده‌های «ناشاد»

در حالی که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که از شنبه آینده، سال تحصیلی به طور رسمی شروع می شود، اما کارشناسان آموزشی تاکید دارند که نواقص آموزش مجازی در سامانه شاد، همچنان حل نشده است. همچنین در حالی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری حضوری برخی کلاس های درس خبر داده است که بسیاری از خانواده ها، نگران سلامتی دانش آموزان خود در دوران کرونا هستند.

31آگوست
حلیم نذری با چاشنی سیاست!

حلیم نذری با چاشنی سیاست!

سیاست‌زدگی بقدریست که پست حلیم این‌همه خواص و شبهِ خواص را به خود مشغول کرده است، و متوجه این نکته نیستند که این تحرکات، برای احیای مجدد هست و دمیدن هرچه بیشتر، به سود عوام‌فریبیست و بازی در زمینی که بازنده‌اند.

30آگوست
پیشنهادی برای بهبود اوضاع نابسامان مهریه

پیشنهادی برای بهبود اوضاع نابسامان مهریه

به این ترتیب نه در ابتدا تعهد سنگینی بر عهده مرد ایجاد می‌شود و نه در آینده زن بی سرپناه و پشتوانه رها می‌شود. به ازای هر سال زندگی، زن مستحق دریافت مبلغی می‌گردد که اگرچه مهریه در معنای خاص خود نیست اما همان کارکرد مهریه را دارد. 

30آگوست
نسبت جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد با رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم
مواضع ما؛

نسبت جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد با رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم

لذا جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد، هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی و فکری با جریان بهار و مجموعه‌ی آن‌ها نداشته و ندارد، و سعی وافر عده‌ای از عناصر متحجر و محافظه‌کار در انتساب جریان عدالتخواه به مجموعه‌ی بهار، نشات گرفته از بی‌تقوایی و بی‌ادبی این آقایان می‌باشد که اراده کرده‌اند هر مجموعه‌ی مستقلی را با هر شکل ممکن از صحنه‌ی تاثیرگذاری خارج کنند.

30آگوست
جانم حسین…جانانم حسین

جانم حسین…جانانم حسین

حسین مسافر شد، حسین مهاجر شد، آمد که حجت تامّه شود برای هر مردّدِ وامانده‌ای، آمد که آفتاب تمام شود برای هر خیمه شب‌باز‌ی‌، آمد که سجاده‌نشین‌ها قیمت بازار بندگی را لوث نکنند، آمد که گوشه‌نشینان، ملاک زهد و تهجّد نشوند، آمد که قاریان و تالیان، تراز مسلمانی نگردند، آمد که ولی‌نشناس‌ها نرخ بازار عاشقی نشکنند، آمد که آفتاب‌پرست‌ها، قبله‌نما نشوند!

29آگوست
از درس‌های عاشورا مهم‌تر «عبرت‌های عاشورا» است/ اگر «خواص طرفدار حق» به سمت دنیا رفتند، حسین‌بن‌علی‌ها به مسلخ کربلا خواهند رفت
بازخوانی تحلیل مشهور رهبر انقلاب از ریشه‌های عاشورا؛

از درس‌های عاشورا مهم‌تر «عبرت‌های عاشورا» است/ اگر «خواص طرفدار حق» به سمت دنیا رفتند، حسین‌بن‌علی‌ها به مسلخ کربلا خواهند رفت

یک وقت یک حرکت بجا، تاریخ را نجات میدهد و گاهی یک حرکت نابجا که ناشی از ترس و ضعف و دنیاطلبی و حرص به زنده ماندن است، تاریخ را در ورطه‌ی گمراهی میغلتاند. ای شریح قاضی! چرا وقتی که دیدی هانی در آن وضعیت است، شهادت حق ندادی؟! عیب و نقصِ خواصِ ترجیح دهنده‌ی دنیا بر دین، همین است.

29آگوست
فضایل حضرت عباس (ع) در کلام معصومان

فضایل حضرت عباس (ع) در کلام معصومان

ای امیر المؤمنین ! دو دست بریده پسرم عباس برای ما در مورد شفاعت کافی ست .

28آگوست
خواص و چالشی به نام عدالت‌‌خواهی!

خواص و چالشی به نام عدالت‌‌خواهی!

آیا زمان آن رسیده است که رهبر انقلاب نیز بگویند؛ خونِ‌دلى که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی‌هاى دیگران نخورده است؟!

28آگوست
عدالت یا مواسات؟! تقلیل‌گرایی در مواجهه با مفاهیم و فقدان نگاه شبکه‌ای

عدالت یا مواسات؟! تقلیل‌گرایی در مواجهه با مفاهیم و فقدان نگاه شبکه‌ای

فقدان نگاه منظومه ای و سیستماتیک به آموزه های اسلامی و ندیدن مفاهیم و فضائلی نظیر عدالت و مواسات در "شبکه" خیرات و فضائل اسلامی، باعث میشود دچار تقلیل گرایی و یا دوگانه انگاری های کاذب در مواجهه با مفاهیم شویم.

28آگوست
جنگِ روایت بر سر روایتِ جنگ؛ از کربلا تا دفاع‌مقدس

جنگِ روایت بر سر روایتِ جنگ؛ از کربلا تا دفاع‌مقدس

 کربلا محصول تطور قهقرایی و تدریجی یک انقلاب است. جامعه اسلامی به جایی می‌­رسد که مفاهیم باقی هستند، اما از درون تهی­ شده‌­اند.  اصل کربلا یک هشدار بود نسبت به این فرایند که یک‌بار چشم باز نکنید و ­بینید صورتِ نظام، اسلامی مانده است؛ و به همین دلیل شورش علیه آن «خروج» و خوارج شدن خوانده می­‌شود اما در باطن، این اباعبدالله(ع) است که خارجی و شورشی است و ابن شریح­‌ها هستند که مفتی و قاضی شده­‌اند.

28آگوست
کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا

کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا

بتاز در رکاب پیکارگرانِ والصّبح اذا تنفس، که از پای نشاید نشست، چرا که نینواها در پی‌ات خواهند رسید، و رسوایی کوفی شدن، نقاب از چهره‌ی ترس و تعلل و تردید، کنار خواد زد!

اقتصادی

14اکتبر
۷ ماه چشم‌انتظاری برای آیین‌نامه‌ی مالیات بر خانه و ماشینِ لوکس در دولت

۷ ماه چشم‌انتظاری برای آیین‌نامه‌ی مالیات بر خانه و ماشینِ لوکس در دولت

بعد از گذشت حدود ۷ ماه از سال هنوز برخی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون یکساله بودجه در دولت تصویب نشده و معطل است.

07اکتبر
نسبت عدالت و توسعه، درس‌هایی از اعتراضات آمریکا

نسبت عدالت و توسعه، درس‌هایی از اعتراضات آمریکا

قدرت خرید ملی که ۳۴ درصد کاهش یافته نیز در مقایسه با سال ۹۲ امروز نابرابرتر و به نفع بخش بالای هرم درآمدی توزیع می‌شود.

06اکتبر
کاهش تعداد چک های برگشتی باجود بی توجهی بانک مرکزی به قانون جدید

کاهش تعداد چک های برگشتی باجود بی توجهی بانک مرکزی به قانون جدید

گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در مرداد ماه ۹۹ نشان می دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به تیرماه ۳.۱ درصد کاهش یافته است.

فرهنگی

سیاسی

19اکتبر
سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

حجاب و پوشش نیز ربطی وثیق با هویت متکثر و سوژگی زنان امروز ایرانی دارد. طرح مقوله حجاب و بررسی آن بدون درنظر گرفتن هویت زنی که سال‌هاست به سوژگی رسیده است و انقلاب اسلامی نیز بستری مهم برای اوج گرفتن سوژگی‌اش بوده است، طرح موضوع به صورت ناقص و همراه با نادیده گرفتن بخش مهمی از تحولات مربوط به جامعه است. فهم و بررسی حجاب در ایران معاصر در کنار مسائل رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به آن؛ بدون در نظر گرفتن سوژگی متحول شده زنان فهمی ناقص و غیردقیق است.

18اکتبر
پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۷ مهرماه به وقت تهران یا همان ساعت صفر ۱۸ اکتبر، یکی از بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل (همان قطعنامه تاییدکننده برجام) عملیاتی شده و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ذیل قطعنامه‌های ملغی‌شده، برای همیشه پایان یافت اما در خصوص این موضوع چند نکته وجود دارد که مرور آن شاید خالی از لطف نباشد.

18اکتبر
عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ
صلحی سخت‌تر از جنگ؛

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ

این برگ برنده‌ای بود که امام حسن(ع) با سال‌ها خونِ‌دل خوردن و زخم‌زبان شنیدن، به دست امام سجاد(ع) داده بود تا این‌چنین از موضع قدرت با یزید سخن بگوید، و روشنگری کند.

17اکتبر
سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!
فتوای جدید رهبری؛

سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!

اجرای این تدبیر بر همه لازم است و رفتن به چنین مسافرتی، جایز نبوده و نماز در این گونه سفرها، تمام است.

16اکتبر
فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

آیا وقتش نرسیده که آن دسته از بانوان صاحبِ اندیشه و دغدغه‌ی ناب اسلامی‌ در استان، طرحی نو دراندازند و سُکان پیگیری‌ مسائل زنان را از ماهی‌گیران فصلی دنیای سیاست بازستانده، و در پی اثرگذاری پایدار برآیند؟

گالری عکس

گالری فیلم

سپهبد سلیمانی: رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید

سپهبد سلیمانی: رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید

03 مارس 2020 - 18:26
حکومت اسلامی در ذهن‌ها و خاطره‌ها به شکل خلافت‌های موروثی به یادگار مانده بود.

حکومت اسلامی در ذهن‌ها و خاطره‌ها به شکل خلافت‌های موروثی به یادگار مانده بود.

10:52 01 مارس 2020
شناسایی استعدادهای قرآنی

شناسایی استعدادهای قرآنی

21:43 25 دسامبر 2019
ملاک انتخاب مدیران و هیئت علمی

ملاک انتخاب مدیران و هیئت علمی

21:40 25 دسامبر 2019
تست محصول جدید ایران خودرو پژو 2008

تست محصول جدید ایران خودرو پژو 2008

21:38 25 دسامبر 2019