تاریخ : یکشنبه, 9 آذر , 1399 14 ربيع ثاني 1442 Sunday, 29 November , 2020
سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

حجاب و پوشش نیز ربطی وثیق با هویت متکثر و سوژگی زنان امروز ایرانی دارد. طرح مقوله حجاب و بررسی آن بدون درنظر گرفتن هویت زنی که سال‌هاست به سوژگی رسیده است و انقلاب اسلامی نیز بستری مهم برای اوج گرفتن سوژگی‌اش بوده است، طرح موضوع به صورت ناقص و همراه با نادیده گرفتن بخش مهمی از تحولات مربوط به جامعه است. فهم و بررسی حجاب در ایران معاصر در کنار مسائل رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به آن؛ بدون در نظر گرفتن سوژگی متحول شده زنان فهمی ناقص و غیردقیق است.

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۷ مهرماه به وقت تهران یا همان ساعت صفر ۱۸ اکتبر، یکی از بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل (همان قطعنامه تاییدکننده برجام) عملیاتی شده و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ذیل قطعنامه‌های ملغی‌شده، برای همیشه پایان یافت اما در خصوص این موضوع چند نکته وجود دارد که مرور آن شاید خالی از لطف نباشد.

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ
صلحی سخت‌تر از جنگ؛

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ

این برگ برنده‌ای بود که امام حسن(ع) با سال‌ها خونِ‌دل خوردن و زخم‌زبان شنیدن، به دست امام سجاد(ع) داده بود تا این‌چنین از موضع قدرت با یزید سخن بگوید، و روشنگری کند.

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

ادامه نوشته
سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

حجاب و پوشش نیز ربطی وثیق با هویت متکثر و سوژگی زنان امروز ایرانی دارد. طرح مقوله حجاب و بررسی آن بدون درنظر گرفتن هویت زنی که سال‌هاست به سوژگی رسیده است و انقلاب اسلامی نیز بستری مهم برای اوج گرفتن سوژگی‌اش بوده است، طرح موضوع به صورت ناقص و همراه با نادیده گرفتن بخش مهمی از تحولات مربوط به جامعه است. فهم و بررسی حجاب در ایران معاصر در کنار مسائل رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به آن؛ بدون در نظر گرفتن سوژگی متحول شده زنان فهمی ناقص و غیردقیق است.

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۷ مهرماه به وقت تهران یا همان ساعت صفر ۱۸ اکتبر، یکی از بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل (همان قطعنامه تاییدکننده برجام) عملیاتی شده و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ذیل قطعنامه‌های ملغی‌شده، برای همیشه پایان یافت اما در خصوص این موضوع چند نکته وجود دارد که مرور آن شاید خالی از لطف نباشد.

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ
صلحی سخت‌تر از جنگ؛

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ

این برگ برنده‌ای بود که امام حسن(ع) با سال‌ها خونِ‌دل خوردن و زخم‌زبان شنیدن، به دست امام سجاد(ع) داده بود تا این‌چنین از موضع قدرت با یزید سخن بگوید، و روشنگری کند.

سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!
فتوای جدید رهبری؛

سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!

اجرای این تدبیر بر همه لازم است و رفتن به چنین مسافرتی، جایز نبوده و نماز در این گونه سفرها، تمام است.

اخبارسیاسیاقتصادیشهرستان هامقالات
  19اکتبر
  سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

  سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

  حجاب و پوشش نیز ربطی وثیق با هویت متکثر و سوژگی زنان امروز ایرانی دارد. طرح مقوله حجاب و بررسی آن بدون درنظر گرفتن هویت زنی که سال‌هاست به سوژگی رسیده است و انقلاب اسلامی نیز بستری مهم برای اوج گرفتن سوژگی‌اش بوده است، طرح موضوع به صورت ناقص و همراه با نادیده گرفتن بخش مهمی از تحولات مربوط به جامعه است. فهم و بررسی حجاب در ایران معاصر در کنار مسائل رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به آن؛ بدون در نظر گرفتن سوژگی متحول شده زنان فهمی ناقص و غیردقیق است.

  18اکتبر
  پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

  پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

  ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۷ مهرماه به وقت تهران یا همان ساعت صفر ۱۸ اکتبر، یکی از بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل (همان قطعنامه تاییدکننده برجام) عملیاتی شده و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ذیل قطعنامه‌های ملغی‌شده، برای همیشه پایان یافت اما در خصوص این موضوع چند نکته وجود دارد که مرور آن شاید خالی از لطف نباشد.

  18اکتبر
  عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ
  صلحی سخت‌تر از جنگ؛

  عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ

  این برگ برنده‌ای بود که امام حسن(ع) با سال‌ها خونِ‌دل خوردن و زخم‌زبان شنیدن، به دست امام سجاد(ع) داده بود تا این‌چنین از موضع قدرت با یزید سخن بگوید، و روشنگری کند.

  17اکتبر
  سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!
  فتوای جدید رهبری؛

  سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!

  اجرای این تدبیر بر همه لازم است و رفتن به چنین مسافرتی، جایز نبوده و نماز در این گونه سفرها، تمام است.

  16اکتبر
  فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

  فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

  آیا وقتش نرسیده که آن دسته از بانوان صاحبِ اندیشه و دغدغه‌ی ناب اسلامی‌ در استان، طرحی نو دراندازند و سُکان پیگیری‌ مسائل زنان را از ماهی‌گیران فصلی دنیای سیاست بازستانده، و در پی اثرگذاری پایدار برآیند؟

  16اکتبر
  فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

  فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

  آیا وقتش نرسیده که آن دسته از بانوان صاحبِ اندیشه و دغدغه‌ی ناب اسلامی‌ در استان، طرحی نو دراندازند و سُکان پیگیری‌ مسائل زنان را از ماهی‌گیران فصلی دنیای سیاست بازستانده، و در پی اثرگذاری پایدار برآیند؟

  05اکتبر
  عدالتخواهیِ «دین همه دین است»!

  عدالتخواهیِ «دین همه دین است»!

  برخلاف آنچه تفرشی گفته است از نظر من صحبت‌های امروز جلیلی با گذشته وی تناقضی ندارد. «دین همه دین است» همواره کلیدی‌ترین راهبرد جریان اصیل عدالتخواه بوده است.

  29سپتامبر
  از واشنگتن دی‌سی تا واشنگتن لیسی!

  از واشنگتن دی‌سی تا واشنگتن لیسی!

  آن یکی هم با دربار واشنگتن دی‌سی قدم می‌زد و خوش‌و‌بش می‌کرد، دیگری فرش ایرانی هدیه می‌داد و حتی با اینکه طرف در واشنگتن دی‌سی یهودی بود اما از سر شوق دستپاچه شده بودند هر سال به مناسبت کریسمس برایش هدیه می‌فرستادند.

  23سپتامبر
  اگر از توگبری و غیزانیه‌های کشورتان بی‌خبرید، بکوشید که صاحب خبر شوید!

  اگر از توگبری و غیزانیه‌های کشورتان بی‌خبرید، بکوشید که صاحب خبر شوید!

  از مادر شهیدی که بخاطر صعب‌العبور بودن راه بعد از ۱۵ سال به وسیله بالگرد توانست فرزند شهیدش را زیارت کند، خبر دارید؟! اگر قائل به راه شهدای مکتب خمینی نیستید، پیام گرامیداشت هفته‌ی دفاع مقدس‌تان برای چیست؟!

  21سپتامبر
  خط بطلان بر دور باطل قوانین نانوشته!

  خط بطلان بر دور باطل قوانین نانوشته!

  اما انتظار از روح‌الله ایزدخواه با نگرفتن این رانت و کلاه سیاسی به پایان نمی‌رسد؛ پیگیری لغوِ این دست از قوانین نانوشته‌ی به دور از عدالت، انتظار اصلی خواهد بود!

آخرین مطالب

30می
نقد منصفانه اصحاب رسانه در کلام نماینده امام در استان

نقد منصفانه اصحاب رسانه در کلام نماینده امام در استان

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد درباره برخی کامنت گذاری ها در سایت های خبری و اهانت به شخصیت افراد، گفت: توهین به شخصیت انسان ها خلاف شرع است. آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس افزود:چنانچه نقد نظریه یا پاسخ به یک […]

30می
یاسوج میزبان جشنواره استانی تئاتر سوره ماه

یاسوج میزبان جشنواره استانی تئاتر سوره ماه

 رییس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهر یاسوج مرکز این استان روزهای پنجم تا هفتم مرداد 94 میزبان چهارمین جشنواره استانی تئاتر سوره ماه است.  به گزارش دنانیوز و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، علی هوشمند روز شنبه افزود: فراخوان این جشنواره انتشار یافته و تاکنون نیز 10 نمایشنامه از […]

30می

مسجد پایگاه عروسی، اینترنت و پارکینگ خدمت رسان

به گزارش دنانیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی از اساتید اخلاق هم زمان با دهه تکریم و غبارروبی مساجد گفت: وقتی عده‌ای به امام جماعت اقتدا می‌کنند، امام جماعت ظرف وسط می‌شود و مؤمنان هم ظروف مرتبط هستند، اگر 50 ظرف را به یک ظرف مرتبط کنیم، خود به […]

30می
جشنواره مشک وملار مانند جشن‌های دوران طاغوت بوده و این فرهنگ‌ها منسوخ شده است

جشنواره مشک وملار مانند جشن‌های دوران طاغوت بوده و این فرهنگ‌ها منسوخ شده است

مدیر کل اسبق میراث فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمدبا اشاره به برگزاری جشنواره “مشک و ملار” در این شهرستان گفت: اینکه عده‌ای در مقابل مسئولان اقدام به رقصیدن کنند، مانند جشن‌های دوران طاغوت بوده و این فرهنگ‌ها منسوخ شده است و مردم و مسئولان باید جلوی چنین حرکاتی را بگیرند.

30می
در نشست روز جمعه اصولگریان شهرستان بویراحمد و دنا چه گذشت؟

در نشست روز جمعه اصولگریان شهرستان بویراحمد و دنا چه گذشت؟

دکتر هدایت خواه بیان داشتند من در انتخابات آینده شرکت نمی‌کنم. عدم حضور چهار گزینه غایب یک نکته را نشان می دهد “اعتراض به سازوکار فرایند شکل‌گیری این نشست” .

30می
حادثه ای عجیب در محور یاسوج به اصفهان + تصاویر

حادثه ای عجیب در محور یاسوج به اصفهان + تصاویر

این حادثه که روز جمعه 8 خرداد در 60 کیلومتری شهر یاسوج و محور یاسوج به اصفهان، دهستان سادات محمودی بخش پاتاوه در نزدیکی روستای جلیل آباد بیژگن اتفاق افتاد یک دستگاه کشنده تریلی که حامل میلگرد و از اصفهان به سمت یاسوج در حرکت بود بعد از نقص در سیستم ترمز از کنترل راننده خارج شد.

29می
باید اعتمادمان به خدا باشد نه کدخدا

باید اعتمادمان به خدا باشد نه کدخدا

حجت الاسلام والمسلمین افشار :یکی از زیاد خواهی ها بازرسی از مراکز نظامی ودانشمندان هسته ای است که این دو در هر کشوری جزء اسرار آن کشور است

29می
پول بیت‌المال نباید صرف جشنواره‌های حرام در گچساران شود

پول بیت‌المال نباید صرف جشنواره‌های حرام در گچساران شود

خطیب جمعه گچساران بیان کرد: مسئولان نباید اجازه دهند چنین جشنواره‌هایی که در چارچوب اسلام و ارزش‌ها نیست، در شهرستان برگزار شود.

29می
احداث كارواش و تيرچه بلوك به اسم توليد در بخش كشاورزي

احداث كارواش و تيرچه بلوك به اسم توليد در بخش كشاورزي

رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: عده‌اي به اسم كار توليدي، اراضي كشاورزي را تصاحب كردند و اكنون به جاي توليد در اين بخش، كارگاه تيرچه بلوك و كارواشي راه انداختند كه با تمام قدرت جلوي آن‌ها خواهيم ايستاد.

28می
درد ما رفع محرومیت و اشتغال است نه تفریحات

درد ما رفع محرومیت و اشتغال است نه تفریحات

لهو و لعب یعنی حرکت پوچ و بی معنا که صرفا برای کشتن وقت فراغت است و هیچ ثمری برای دین، دنیا و آخرت آدمی ندارد. لهو و لعب امری است منفی، و مؤمن هرگز عمر خود را به بطالت نمی‌گذراند. خداوند راجع به خود می فرماید ما اهل بازی نیستیم: «و ما خلقنا السماء […]

28می
اگر مدیریت و برنامه ریزی درست شود،محیط جامعه آباد می شود

اگر مدیریت و برنامه ریزی درست شود،محیط جامعه آباد می شود

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در مراسم معارفه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: در تمامی برنامه ریزی های توسعه ای باید انسان محور باشد و سازمان مدیریت برای انسان آباد و رشد یافته و نه تنها استان آباد تلاش کند.

28می

گفتگوی صریح با دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشگاه یاسوج

پایگاه خبری تحلیلی دنانیوز در راستای انعکاس فعالتها و برنامه های تشکلهای فرهنگی دانشگاه ها و آسیب شناسی عملکرد مسئولان فرهنگی مصاحبه ای با برادر شاهرخ قبادیان دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه یاسوج ترتیب داده است که شرح آن را می توانید ملاحظه بفرمایید. دنانیوز: با سلام و عرض ارادت خدمت حضرتعالی. تعریف جنابعالی از […]

28می
ائمه جمعه استان و انتقاد از بی حجابی در جشنواره های بومی محلی تا دفاع از استاندار استان

ائمه جمعه استان و انتقاد از بی حجابی در جشنواره های بومی محلی تا دفاع از استاندار استان

ائمه جمعه کهگیلویه وبویراحمد در دیداربا مشاور وزیر کشور در امور روحانیون با انتقاد از ترویج بی حجابی و خلاف شرع در جشنواره ها بومی استان نگرانی ها خود از این گونه جشن ها را به مسئولان رساندند. به گزارش دنانیوز و به نقل از بویرخبر، نشست هم اندیشی ائمه استان کهگیلویه وبویراحمد با حجت […]

28می
انعقاد تفاهم‌نامه طرح نذر و صدقه کتاب باقرالعلوم در کهگیلویه و بویراحمد

انعقاد تفاهم‌نامه طرح نذر و صدقه کتاب باقرالعلوم در کهگیلویه و بویراحمد

با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و همکاری بنیاد خیریه وفاق سبز علوی، نهاد کتابخانه‌ها، آموزش و پرورش، کانون فرهنگی مساجد و خبرگزاری فارس، تفاهم‌نامه طرح نذر و صدقه کتاب در کهگیلویه و بویراحمد منعقد شد.  به گزارش دنانیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، پیش از ظهر امروز و با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون […]

28می
هجمه فرهنگی در کمین جامعه 80 درصدی زنان بیکار کهگیلویه و بویراحمد

هجمه فرهنگی در کمین جامعه 80 درصدی زنان بیکار کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان این که 80 درصد از زنان و دختران کهگیلویه و بویراحمدی بیکار هستند، گفت: چنین جامعه بزرگی در کمین بمباران اطلاعاتی و فرهنگی دشمن هستند. به گزارش دنانیوز و به نقل از  خبرگزاری فارس  پیش از دوشنبه و با حضور مریم مجتهدزاده لاریجانی رئیس مرکز […]

27می
تحلیل روانشناختی و جامعه‌شناختی مواجهه رئیس‌جمهور با نهادهای شورایی

تحلیل روانشناختی و جامعه‌شناختی مواجهه رئیس‌جمهور با نهادهای شورایی

گفتگوی تفصیلی پرویز امینی : تصمیماتی مثل محدود کردن اختیارات یک نهاد شورایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و نوع مواجهه با منتقدین از سوی رئیس‌جمهور، دارای بنیاد روانشناختی و نیز متاثر از شرایط اجتماعی دولت است   به گزارش دنانیوز محدود کردن انتخاب روسای دانشگاه ها در کمیته ای چند نفره و حذف روند […]

27می
نگاه استانی به بودجه فرهنگی اسراف و حرام است

نگاه استانی به بودجه فرهنگی اسراف و حرام است

مشاور وزیر کشور در امور روحانیت گفت: با برگزاری کنسرت و موسیقی حلال که مجوز آن توسط ارشاد صادر شده باشد مخالف نیستیم، اما با استفاده از بودجه فرهنگی در مسائل حرام مخالف هستیم و شورای تأمین استان‌ها در این خصوص نظارت داشته باشند.

27می
مبنای نمایندگان و وزرا در تعامل، باید وظیفه قانونی و مصالح کشور باشد و نه گروکشی از یکدیگر

مبنای نمایندگان و وزرا در تعامل، باید وظیفه قانونی و مصالح کشور باشد و نه گروکشی از یکدیگر

دولت مسئولیت میانداری را در میان قوا و دستگاه‌های دیگر به عهده دارد و عملکرد موفق آن در حرکت سایر دستگاه‌ها تأثیرگذار خواهد بود، بنابراین تعامل با دولت لازم و مظهر واقعی همدلی و هم زبانی است.

27می
در انتخابات به فردی رای دهیم که فقر را حس کرده باشد، نه خان کدخدازاده و پول دار

در انتخابات به فردی رای دهیم که فقر را حس کرده باشد، نه خان کدخدازاده و پول دار

من شنیده‌ام که در گچساران اخیرا شادی هایی نا‌مناسب به بهانه‌های مختلف بر پا می‌شود که شادی‌ها باید در چارچوب ارزش‌ها باشد قطعا سوار شدن یک زن به روی اسب کار غیر ارزش است

27می
اعضای کمیته 5 نفره تائید صلاحیت سرپرستان دانشگاه‌ها انتخاب شدند

اعضای کمیته 5 نفره تائید صلاحیت سرپرستان دانشگاه‌ها انتخاب شدند

چنانچه اعضای این کمیته در زمینه تایید صلاحیت سرپرست دانشگاهی به اجماع حتی با یک رای نرسیدند تایید صلاحیت این سرپرست دانشگاه مجددا در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و اعضای شورا در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

اقتصادی

14اکتبر
۷ ماه چشم‌انتظاری برای آیین‌نامه‌ی مالیات بر خانه و ماشینِ لوکس در دولت

۷ ماه چشم‌انتظاری برای آیین‌نامه‌ی مالیات بر خانه و ماشینِ لوکس در دولت

بعد از گذشت حدود ۷ ماه از سال هنوز برخی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون یکساله بودجه در دولت تصویب نشده و معطل است.

07اکتبر
نسبت عدالت و توسعه، درس‌هایی از اعتراضات آمریکا

نسبت عدالت و توسعه، درس‌هایی از اعتراضات آمریکا

قدرت خرید ملی که ۳۴ درصد کاهش یافته نیز در مقایسه با سال ۹۲ امروز نابرابرتر و به نفع بخش بالای هرم درآمدی توزیع می‌شود.

06اکتبر
کاهش تعداد چک های برگشتی باجود بی توجهی بانک مرکزی به قانون جدید

کاهش تعداد چک های برگشتی باجود بی توجهی بانک مرکزی به قانون جدید

گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در مرداد ماه ۹۹ نشان می دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به تیرماه ۳.۱ درصد کاهش یافته است.

فرهنگی

سیاسی

19اکتبر
سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

سوژگی زنان؛ نگاهی به وجه مغفول در مناقشات اخیرِ حجاب

حجاب و پوشش نیز ربطی وثیق با هویت متکثر و سوژگی زنان امروز ایرانی دارد. طرح مقوله حجاب و بررسی آن بدون درنظر گرفتن هویت زنی که سال‌هاست به سوژگی رسیده است و انقلاب اسلامی نیز بستری مهم برای اوج گرفتن سوژگی‌اش بوده است، طرح موضوع به صورت ناقص و همراه با نادیده گرفتن بخش مهمی از تحولات مربوط به جامعه است. فهم و بررسی حجاب در ایران معاصر در کنار مسائل رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به آن؛ بدون در نظر گرفتن سوژگی متحول شده زنان فهمی ناقص و غیردقیق است.

18اکتبر
پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

پایان یک تحریم داوطلبانه/ وقتی «خودتحریمی تسلیحاتی» را «فتح الفتوح» جا ‌زدند!

ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۷ مهرماه به وقت تهران یا همان ساعت صفر ۱۸ اکتبر، یکی از بخش‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل (همان قطعنامه تاییدکننده برجام) عملیاتی شده و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ذیل قطعنامه‌های ملغی‌شده، برای همیشه پایان یافت اما در خصوص این موضوع چند نکته وجود دارد که مرور آن شاید خالی از لطف نباشد.

18اکتبر
عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ
صلحی سخت‌تر از جنگ؛

عزتمندانه‌ترین صلح تاریخ

این برگ برنده‌ای بود که امام حسن(ع) با سال‌ها خونِ‌دل خوردن و زخم‌زبان شنیدن، به دست امام سجاد(ع) داده بود تا این‌چنین از موضع قدرت با یزید سخن بگوید، و روشنگری کند.

17اکتبر
سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!
فتوای جدید رهبری؛

سفر غیرضرور در ایام کرونا جایز نیست!

اجرای این تدبیر بر همه لازم است و رفتن به چنین مسافرتی، جایز نبوده و نماز در این گونه سفرها، تمام است.

16اکتبر
فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

فعالیت سیاسی زنان در استان؛ کُنِش، یا پادویی؟!

آیا وقتش نرسیده که آن دسته از بانوان صاحبِ اندیشه و دغدغه‌ی ناب اسلامی‌ در استان، طرحی نو دراندازند و سُکان پیگیری‌ مسائل زنان را از ماهی‌گیران فصلی دنیای سیاست بازستانده، و در پی اثرگذاری پایدار برآیند؟

گالری عکس

گالری فیلم

سپهبد سلیمانی: رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید

سپهبد سلیمانی: رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید

03 مارس 2020 - 18:26
حکومت اسلامی در ذهن‌ها و خاطره‌ها به شکل خلافت‌های موروثی به یادگار مانده بود.

حکومت اسلامی در ذهن‌ها و خاطره‌ها به شکل خلافت‌های موروثی به یادگار مانده بود.

10:52 01 مارس 2020
شناسایی استعدادهای قرآنی

شناسایی استعدادهای قرآنی

21:43 25 دسامبر 2019
ملاک انتخاب مدیران و هیئت علمی

ملاک انتخاب مدیران و هیئت علمی

21:40 25 دسامبر 2019
تست محصول جدید ایران خودرو پژو 2008

تست محصول جدید ایران خودرو پژو 2008

21:38 25 دسامبر 2019