به گزارش دنانیوز عیسی کلانتری امروز در حاشیه بازدید از دریاچه ارومیه گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در سال‌های آتی قطعا دریاچه ارومیه احیا خواهد شد و مردم آذربایجان دریاچه خودشان را به دست خواهند آورد.

گفتنی است رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست  چندی پیش از متوقف کردن کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه (اجرای طرح نکاشت) و خالی از سکنه کردن این منطقه به دلیل بحران خشکسالی حرف می‌زد، حالا که به دلیل بارشهای روزهای اخیر این دریاچه را احیا شده می‌بیند، این تغییر شرایط را ناشی از برنامه ریزی خودش دانسته است!