رفتن به بالا

تعداد اخبار امروز : 4 خبر


  • پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۸
  • الخميس ۱۸ رمضان ۱۴۴۰
  • 2019 Thursday 23 May
  • اوقات شرعی

یاسوج
١٨(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۴.١٩(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۴.١٩(in)

بسیاری از کارگران که دستشان به هیچ منبع درآمد دیگری بند نیست امروز با مسئله تأمین مایحتاج زندگی روزمره خود دست و پنجه نرم می‌کنند که به نظر می رسد کارگران سد به فراموشی سپرده شده اند و برای مسئولان اصلاً مهم نیست که کارگران سد14ماه حقوق دریافت نکرده باشند.

به گزارش دنانیوز  پروژه سد چمشیر که روزی قرار بود مرهمی بر زخم های کهنه اراضی تشنه گچساران و برخی شهرهای جنوبی کشورباشد امروز با مشکل بزرگتری دسته و پنجه نرم می کند، همان موضوعی که به گفته برخی مسئولین نباید هیچ مشکل مالی در پرداخت حقوق کارگران وجودداشته باشد!!!،اما با این حال اکنون کارگران سدبیش از 14 ماه است که حقوق و دیگرمطالباتشان را دریافت نکرده‌اند.

 

هرچند مسئولین همچنان نسبت به پرداخت به موقع حقوق کارگران سد چمشیر بی توجه هستندکه متأسفانه اوضاع زندگی کارگران این پروژه بزرگ بسیار دردناک است و آن‌ها علاوه براواخرسال گذشته در سال جاری نیز هیچ حقوقی هم دریافت نکرده اند.

بسیاری از کارگران که دستشان به هیچ منبع درآمد دیگری بند نیست امروز با مسئله تأمین مایحتاج زندگی روزمره خود دست و پنجه نرم می‌کنند که به نظر می رسد کارگران سد به فراموشی سپرده شده اند و برای مسئولان اصلاً مهم نیست که کارگران سد14ماه حقوق دریافت نکرده باشند.

اینجا همه برای نیاز مالی شان آمده اند

با این تفاسیر نیز باشنیدن خبر تجمع چندین باره و اعتراض آمیزکارگران سدچم شیر گچساران برای مصاحبه به محل رفتن این تجمع در محدود ایستگاه بازرسی پروژه سد و نیروگاه چمشیر رفتیم که جمعیتی در حدود120 نفربه همراه جانشین کارفرمادراین محوطه حضورداشتند.

کارگرانی که همچون دفعات قبل فریادهای اعتراض آمیزشان بلندبود،یکی ازکارگران می گوید:اکنون چهارده ماه است که به کارگران شرکت های فعال درمحدوده سدچم شیر این شهرستان هیچگونه حقوق،عیدی ،سنوات وحق بیمه پرداخت نشده درحالی که معوقات کارگران ازسه ماه آخرسال96 است واز ابتدای فروردین امسال هم تاکنون هیچگونه پرداختی به کارگران صورت نگرفته است.

400اخراجی بابهانه تسویه حساب مالی

وی در ادامه می افزاد:170کارگرفعال درحال حاضر دراین پروژه مشغول به کارهستندوتعداد400نفراخراجی باعنوان تسویه حساب مالی داریم،200نفر در بخش حفاری و200نفرهم در شرکت سابیر؛هرکارگر به نوعی 30 تا40 میلیون تومان مطالبه دارندکه حدود 2میلیاردو700میلیون تومان هم هزینه حقوق کارگران اخراجی است.

همسرم سخت بیمار است

درادامه یکی ازکارگران هم با گلایه تصریح می کند:همسرم در شیرازبه دلیل بیماری بستری است وبرای هزینه عمل سه میلیون تومان مقروض هستیم برای تامین مخارج فرزندم باقرض وبدهی به دوستان وفامیل روزگارمی گذرانم درحالی که عمه همسرم النگوی طلایش راگِرو گذاشته وبایدآخراسفندماه نیز قرضم را ادا کنم.

سرطان دارم!

دیگری هم می افزاید:نیروی ژئوتکنیک شرکت سابیرهستم و از آبان 97 تماس گرفتند و بدون بیمه و حقوق وهیچ نوع پرداختی عذرم راخواستند و از اواخرسال 96تاکنون مطالبات بیمه ای کارگران هم پرداخت نشده است؛106نفر ژئوتکنیک نیروی فنی اخراج شدند، سرطان حنجره دارم و تحت پوشش هیچ بنیادی هم نیستم وبرای درمان بیماری ام ماهیانه بالای دومیلیون تومان هزینه می کنم.

یکی ازکارگران که اصالتااز شهرستان های اطراف است هم با ناراحتی بسیار می گوید:همسرم تیروئیدبدخیم دارد و سه فرزندمحصل دارم وحتی پول بنزین هم برای رفتن به شهرم را ندارم.

10 سال در چمشیرکارمی کنم

جوان دیگری که ازفرط ناراحتی در گوشه ای نشسته است،می افزاید:پول پوشک بچه ام راندارم،فرزندیکساله ام شیرخشک مصرف می کند، حدود10 سال در چمشیرکارمی کنم وهمیشه مشکلات حقوقی به قوت خودش باقی بوده ،سال 91 اولین تجربه بی حقوق بودن رایکسال تجربه کردیم واین مرحله اولین باری است که پولی ندادندوچهارده ماه طول کشیده است.

وی با اظهارتاسف می گوید:فرزندم در کلاس ششم تحصیل می کند و از روزی که سرکارآمدم هم  مدرسه می رودو درواقع هیچ کلاس یاتفریحی نتوانستم فرزندم را بفرستم.

فرزندم با التماس به مدرسه رفت!

یکی دیگرازکارگران اخراجی تصریح می کند:دوفرزندمحصل دارم ،چندماه شهریه سرویس مدرسه فرزندم را نداده ام و امروزصبح راننده ازبردنش به مدرسه امتناع کردوبا التماس راضی اش کردم فرزندم رابه مدرسه ببرد.

جزگریه کردن راهی نداشتم

دراین میان کارگری که به شدت عصبانی بودباناله وفریاد می افزاید:دیشب تاصبح دوفرزندم درتب می سوختند وگریه کردندو خودم نیزجزگریه کردن راهی نداشتم،سه فرزنددارم ونوزادم پوشک نداردوشرمنده زن وفرزندان بیمارم هستم و اینها تنها ازمحدودمشکلات کارگران اخراجی سدچم شیر گچساران است.

جیب های خالی کارگران

یکی دیگر از کارگران می گوید: ماهمه کارگران از مشکلات همدیگر خبر داریم و  اینکه همه با هم هستیم ودر آستانه سال جدید جیب هایمان همه خالی است و  هیچ کاری از دست‌مان برای یکدیگر برنمی آید،بسیار تکان‌دهنده و تاسف بار است و یک جور ناامیدی از زندگی به‌سراغ‌مان می آید.

حاج میرازیی جانشین کارفرمادر ادامه تصریح می کند:دریافتی امسال کلیه نیروهای مشغول بکارو اخراجی پرداخت نشده است و 150 نفرکارگردرحال حاضرمشغول به فعالیت هستندکه ازجمعیت 420نفره لیست گذشته بودندکه براثربحث مالی 220 نفراخراج شدند.

وی درادامه تصریح می کند: اگربودجه موردنیازتکمیل سدوپرداختی معوقه کارگران تزریق شوددوباره همین کارگران برمی گردندو این درحالی است که هرکدام از این کارگران 5 تا 6 سال در این پروژه زحمت کشیدند.

بدهی میلیاردی سد به بازار

حاج میرزایی ادامه می دهد:جلسه کارگری 12 اسفندماه جاری درمحل کارگاه سدچم شیربرگزارشد،به کارگران و جهت تسویه حساب ها حدود دوازده میلیاردتومان بدهی مالی داریم و نیز بابت قطعات ماشین، غذاو مصالح موردنیاز پروژه سد،مبلغ ده الی دوازده میلیاردتومان هم به بازاربدهی داریم.

وی درادامه درپاسخ به این سوال که آیا فرماندارگچساران بابت پرداخت یاتزریق معوقات کارگری قولی داده اند،می افزاید: تا الان مسئولین شهرستان این مسئله را به جد پیگیری کرده اند،چه فرماندارسابق وچه فرماندار جدیدو همواره صدای مارابه مسئولین کشوری رسانده انداماهیچ قولی نداده ا ندومتعهدبه جذب پول یاپرداخت نشده اند زیرا این مبحث یک طرح ملی است.

حاج میرزائی می افزاید:بحث جذب فاینانس شرکت چینی مقرربوداسفندماه امسال جذب واجرایی شود در حالی که روال اداری اش شروع شده اماتا اردیبهشت ماه 98 هم طول خواهد کشید، و بنده به  نمایندگی از کارگران صبورسدچمشیر،ازتمام مسئولین و شرکتهاخواهش می کنیم باتوجه به نزدیک بودن به ایام نوروز همکاری کنند تا این کارگران مظلوم شرمنده زن وبچه هایشان نشوند،هرکارگرازیک میلیون و 800هزارتومان تاچهارمیلیون تومان درماه حق دستمزد داردکه متاسفانه تاکنون دریافتی درامسال نداشته اند.

قطع شدن آب خوردن کارگران سد!

حاج میرزایی در ادامه بیان می کند:آب خوردن کارگران مشغول در سدهم قطع شده است و امکان اسکان فقط به صورت خوابگاهی برای نیروهای متخصص غیربومی است که 20 نفرساکن درمنازل مسکونی هم نیروهای تخصصی ودفترفنی ومدیران سدچم شیر هستند.

450 میلیاردتومان نیاز کل پروژه

وی درادامه نیز تصریح می کند:25 درصدازتکمیل بدنه سد هنوز باقی مانده است و اصل کاربتن ریزی است،که برای کل پروژه 450 میلیاردتومان بودجه نیازاست و کارهای اداری فاینانس چینی به دلیل تحریم هنوزاجرا نشده است وتا اردیبهشت  ماه پول تزریق خواهد شد.

مدیران سد چم شیر شفاف پاسخ دهند

این درحالی است که در اواخر بهمن ماه گذشته نشست بررسی مطالبات کارگران سد و نیروگاه چم شیر با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در محل فرمانداری گچساران برگزارمی شودکه در این نشست هم نیک مرام،مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان در بخشی از سخنانش گفته بود که مدیران سد چم شیر شفاف پاسخ دهند که مسئولانی که از دفتر مرکزی این شرکت و از تهران آمده اند در خصوص 12 ماه حقوق و مزایای کارگران سد چه اقداماتی انجام داده اند و پاسخ دهند که اگر خود شما 2 ماه حقوق نگیرید ،چکار می کنید؟.

علی خوان پایه ،فرماندار گچساران هم در این نشست با گلایه نیز گفته بود چطور می شود” علی رضا سجادی”،مدیر عامل شرکت سابیر فقط چند بار آن هم به مدت چند ساعت در این پروژه بزرگ و مهم حضور پیدا کند و امروز هم در این نشست حضور پیدا نکرده است که جای بسی تاسف است و براستی مدیران سد چم شیر حاضر در جلسه در خصوص مطالبات چندین ماهه کارگران چه اقداماتی انجام داده اند؟.

از کسی که واقغیت را نمی گوید، بدم می آید

وی نیز در این نشت گفته بود که مدیران حقایق و واقعیت ها را بگوید چون من از کسی که واقغیت را نمی گوید بدم می آیدکه بهتر است واقعیت را بگوید تا من بتوانم تصمیم گیری و چاره اندیشی بکنم
من سال ها کار مالی انجام داده ام و کاملا آشنا به موضوعات هستم این شگردهای شما دیگر جواب نمی دهد و صحبت های شما قانع کننده نیست.

در پایان این نشست هم مقرر شده بود که کارفرما (آب نیرو) با توجه به صورت وضعیت مثبت و سپرده شرکت سابیر تمام مطالبات کارگران را  ظرف مدت ده روز آینده پرداخت کند؟!!!.

هر چند با توجه به پایان مهلت 10روزه و عدم پرداخت مطالبات کارگران چمشیر؛ دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد درنامه‌ای خطاب به مسئولان استان اینگونه نوشت:قبلا هشدار داده بودیم وعده ده روزه مسئولان به سرآمد ما کنار این کارگران خواهیم بود نه اجازه سوء استفاده به جریانات معاند می‌دهیم و نه اجازه بی‌تدبیری به مسئولان، ظرف 24 ساعت آینده اگر حل نشد دانشجویان جلوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع خواهند کرد.

دستگاه قضایی ورود کند

در ادامه این مطلب نیز آمده بود که از دستگاه قضایی استان می خواهیم به مشکل کارگران چم شیر ورود نماید ،مشکل کارگران زحمت کش سد چمشیر باید حل شود  ودر صورت عدم پاسخگویی استاندار جهت حل مشکل این عزیزان دانشجویان با همراهی مردم انقلابی روبه‌روی استانداری تجمع خواهند کرد.

 

فروش اموال منقول و غیرمنقول سد

این درحالی مدیران سدچمشیر در پیشنهادی آمادگی خود را ابراز داشتند تا نسبت به فروش اموال منقول وغیرمنقول یک باب ساختمان مسکونی در جهت رفع مشکلات کارگران درمنطقه کارکنان دولت این شهرستان  اقدام کنند.

تامین آب آشامیدنی و صنعت، بهره مند شدن ۱۱۰هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و بوشهر ، ذخیره و کنترل آب رودخانه زهره به میزان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب، تولید۲۸۲مگاوات برق آبی، کنترل سیلاب های مخرب رودخانه زهره، اشتغالزایی در زمان اجرای طرح و زیر ساخت های صنعت گردشگری و پرورش ماهی از مهمترین مزایای این سد است.

مطالعه احداث سد چم شیر در سال ۷۳ از سوی سازمان آب منطقه ای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت.سدونیروگاه چم شیر در ۲۵کیلومتری جنوب شرقی گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد و برروی رودخانه زهره ساخته می شود.

آفتاب جنوب

 

انتهای پیام/

اخبار مرتبطآخرین اخبار