تاریخ : دوشنبه, 6 بهمن , 1399 12 جماد ثاني 1442 Monday, 25 January , 2021
3

⭕️حجاب، در حجاب

  • کد خبر : 28169
  • 19 دسامبر 2019 - 19:38
⭕️حجاب، در حجاب

?روایتی دیگر از حجاب بنظر می رسد باوجودی که نظرات متفاوت و گاهاً گفتگوها و چالش هایی در مورد مسأله ی حجاب در فضای فرهنگی و رسانه ای کشور مطرح می شده است،وحتی دامنه ی آن تا درگیری های سیاست زده ی جناح ها و سوء استفاده ی انتخاباتی نیز کشیده شده است،ولیکن جای خالی […]

?روایتی دیگر از حجاب

بنظر می رسد باوجودی که نظرات متفاوت و گاهاً گفتگوها و چالش هایی در مورد مسأله ی حجاب در فضای فرهنگی و رسانه ای کشور مطرح می شده است،وحتی دامنه ی آن تا درگیری های سیاست زده ی جناح ها و سوء استفاده ی انتخاباتی نیز کشیده شده است،ولیکن جای خالی روایت هایی فراتر از این منازعاتی که حکایتگر عمق مسأله نیستند، احساس می شود.
روایاتی که از عمق تاریخ می آید و در فطرت ناخوداگاه مردمان ایران زمین ریشه دوانیده است.
پرداختی که از خاستگاه فطری بشر و کرامت انسانیِ انسانِ قبل از تکنیک و تفوق مصنوعات، و تهاجمِ دیکتاتورها بر ضد ازادی و اصالت انسان می گوید.
مظلومیت مسأله ی عفت و به تبع آن، حجاب و‌ پوشش، بیش از هر چیز از جهت همین نگاه های سطحی و تک بعدیِ بدون تحلیل همه جانبه و روایت های طبیعی و تاریخیست.

اگر از منظر معرفتی و دینی مورد توجه واقع شد، به ذکر چند ایه و‌حدیث،و انهم بدون ارتباط منظومه ای میان ان ها و عاری از برداشت های اجتماعی و تطبیق ان با شرایط کنونی و بی توجهی به پیش زمینه های تاریخی و‌فرهنگی و البته با هدف اثبات حقانیت ان در کلام خدا و اهل بیت بوده است که در نهایت با ارائه ی ی غیر روشمند به مخاطب همراه بوده است.
روایتی خشک و با پیش فرض های از قبل تعیین شده ای که حتی اگر با استدلال های کلامی دقیقی همراه باشد، در جان مخاطب نمی نشیند و تغییری در تلقی او ایجاد نمی کند.

اکنون دیگر مخاطب، با زبان ِ گفتمان آشناست و بعد از صدور نخستین واژگان گوینده، تا انتهای حرف ها و‌‌مشرب فکری او را در نوردیده است.
این منظر، که با رجوع غیر روشمند و غیر هنرمندانه، در جهت اثبات حقانیت عفت از منظر دین باشیم، علاوه بر اینکه تأثیری نخواهد گذاشت،کلام حق را ضایع می کند و سرجایش نمی نشاند و معارف حقی را با روشی غلط،زایل کرده ایم‌.

اگر از منظر تاریخی صِرف به این مسأله نگاه شود و‌ ذکر وقایع تاریخی پیرامون حجاب را بدون توجه به، بهم پیوستگی سیر تحولات و تاثیرگذاری تمدن و فرهنگ بر خرده هویتی بنام حجاب را دنبال کرد، همان ضعف روایت، دوباره مبرهن می گردد.
در ذکر حوادث و یا بررسی سیرتاریخی پدیده ها، تحلیل پیش زمینه های معرفتی و درک اقتضایات زمانی حدوث ان پدیده،موضوعیتی مضاعف پیدا می کند.

نگاه معرفتی و روایت تاریخی در تحلیل پدیده ها و پرداختن به سیری که دارند به موازات بررسی اجتماعی ان،می تواند رهیافت های دقیقتری برای کاشفات حقیقت و راویان وقایع،بدنبال داشته باشد

توجه جدی به فطرت،تمدن و دیانت بعنوان عناصر تعیین کننده ی در تحولات مسأله ی حجاب می تواند نمونه ای از ضرورت توجه جامع به این موضوع باشد

غالباً در پرداختن به مسأله ی حجاب، بی حجابی و‌ یا کم‌حجابی بعنوان یک علت درنظر گرفته شده است و‌ یا بتعبیری دیگر، خود، عامل ایجاد هویت است و پیامی پس از خود دارد.
در حالی که حجاب معلول است و نه علت.و نشانه های یک هویت است و‌نه خودِ هویت‌.
پیامی پس از خود ندارد،بلکه خود،پیامیست که محصول ریشه های پیشینیست.
و شاید یکی از دلایل اصلیِ شکل گیری د‌وقطبی ِ باحجاب و بی حجاب « و کم حجاب»،وجود همین رویکرد علت انگاری به حجاب می باشد.
چگونگی ظهور مسأله ی حجاب، معلول ریشه های عمیق فکری و بینش انسان ها و تحولات فرهنگی و اجتماعی و البته رفتار حاکمان و سیاستگزاری حکومت هاست
‌و‌شاید نیز، شکل گیری نگاه تهدیدی نسبت به این مسأله، بی تأثیر از همین رویکرد علت انگاری به مسأله ی حجاب نباشد.
چگونه‌‌مسأله ای که از نمادهای تفوق یک فرهنگ ‌و شکل گیری یک حرکت جدید در تاریخ انسان است و یا موضوعی که موروثیست و‌ریشه در تاریخ کهن یک قوم و ملت با اقتضائات حاکم بر ادوار تاریخی، دارد، را بعنوان یک علت و مجرد از تاثیرگذاری های ذکر شده معرفی کنیم.
بنظر می رسد یکی از نکاتی که می توان بر اساس آن به نقد دقیق تر تجمعات مدافع حجاب در مراسم روز عفاف و حجاب پرداخت، همین نگاه عِلی محور به این موضوع است که در نهایت موجب ایجاد یک دوقطبی انحرافی می شود که نمی تواند گویای تمام جوانب و جامعیت موثر بر این مسأله باشد و بجای اینکه به تقویت انسجام ملی منتهی بشود ،افتراق و شکافی میان سلایق مختلف جامعه ایجاد می کند و فاصله ی میان با حجاب ها و کم حجاب ها را بیش از پیش می کند.

?حجاب ریشه در فهم خویش دارد

اگرچه در نگاه برخی اندیشمندان دینی، موضوع عفت و حیا مقدم بر بحث حجاب است و همانگونه که در سطور قبل گفته شد، حجاب،خود،معلول مسائل دیگریست، ولیکن بنظر می رسد، اساس در تحلیل ژرف این مسأله، به معرفت خویشتن و فهم نقش حقیقی زن در عالم هستی بر می گردد.
براستی فاطمه س چگونه در خانه ای گلی و محقر توانست عزیزترین
انسان های تاریخ را پرورش دهد و اسوه های بندگی و صبر، علم و عدل را به بشریت عرضه کند و جهان پر از ظلمات را از نور حسین و فرزندان حسین روشنایی بخشد؟
جز این بود که نقش عظیم زن بودن و زنانه زیستن ، و رسالت عظیم پرورشی و تربیتی خویش را ادراک کرده واز عهده داری آن به کاملترین وجه ممکن برامد.؟!
یقیناً اگر زن به جایگاه والا و بی بدیل خویش در عالم هستی پی ببرد و این بار سترگ ساختن انسان و جامعه ی انسانی را بدرستی بردارد، انگاه به فرمانداری کامیون می پردازد و شبگرد جاده های تیره وتار بیابان های ایران می گردد تا گزارشگر رسانه ی ملی با افتخار از زنی که نقشی مردانه بازی می کند،پرده برداری کند!!؟
و یا کارگر کارخانجات صنعتی طبقه ی بورژوای اروپای پس از رنسانس شود تا پیاده نظامان کم‌توقع و مطیع و رام لیبرال سرمایه داری ضد انسان باشد!!
و یا در نهایتِ ظلم و اوج جنایتکاری، کالای مصرفیِ تبلیغات شرکت های غول پیکر اقتصادی و رسانه ای باشد و عروسکی باشد در دست کثیف سیاست بازان و ثروتمندان دشمن انسان!!!

بیش از انچه که ما به تحلیل روبنایی حجاب و تأثیرات کم‌حجابی و مزیت های باحجابی بپردارزیم،باید در تحلیل نقش ها و عدالت کارکردی زن در نظام هستی پرداخت و تلقی جامعه ی زنان‌ را از این وظیفه ی خطیر و رسالت سترگ تاریخی سرشار کرد و‌الگوهای موفق زینبی و فاطمی را در قالب های جذاب هنری و فرهنگی برای بازگشت به اصالت نقش تاریخی آنان، معرفی کرد‌
تمام مسأله به نقش و فهم این وظیفه متناسب با آن بر می گردد.
ظهور تنوع کارکرد های سخت مردانه برای زنان، ریشه در همین بی معرفتی نسبت به نقش ‌‌بی بدیل زن در خلقت دارد
?تاریخ، گواهِ زنده ی فطرت و عفتِ زنانه است

سوء استفاده ی هوشمندانه و ناجوانمرانه ی دشمنان و‌جهل تاریخی ما، موجبات مدفون ماندن بخش مهمی از تاریخ پر حرف این دیار سرفراز دارد.
همان روش خبیثانه ای که رسانه های خارجی و بخشی از وادادگان داخلی در تحلیل غلط تقابل جمهوری اسلامی با ایالات متحده را در پیش گرفته اند، پیرامون موضوع حجاب نیز بکار بسته اند‌
بنحوی در حال پاک کردن حافظه ی تاریخی ملت ایران هستند که گویی تمام جلوه های ظهور خوی استکباری امریکا،پس از انقلاب دوم و‌ تسخیر لانه جاسوسی عیان شد و استکبار جهانی قبل از یوم الله فتح جاسوسخانه، مهربانترین و مظلومترین دولت جهان بود!!!

اینان چرا نمی خواهند باور کنند که بتعبیر امام‌خامنه ای، تاریخ امریکا مملوِ از خیانت به انسان ها،ملت ها و‌ارزش های انسانیست‌
چرا ۲۸ مرداد ۳۲، خیانت به ملت های اروپایی،افریقایی و امریکایی و اسیایی،جنگ ها و‌ کودتاها،بمباران های اتمی و اسارت های چند ده ساله ی مخفیانه ی بشریت را، قبل از انقلاب سال ۵۷ نمی بینند!؟
چرا جنگ سوئز و فریب انگلستان« بعنوان شریک راهبردی» در کودتای ۲۸ مرداد را نمی
بینند؟؟
کشتن میلیون ها انسان در جنگ های جهانی اول و دوم و ده ها خیانت و‌جنایت بر علیه بشریت را،قبل از انقلاب ۵۷ بایددید و این واقعیت را نیر پذیرفت که البته تحقق انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، موجب تضعیف قدرت امریکا و‌بیداری انسان ها برای شروع نهضت های ضد ظلم جهانی بود و‌ تقابل اصلی و‌ایدیولوژیک،پس از انقلاب اسلامی ایران و در اوج خود، ایجاد شد.
نظیر همین مسأله را ما در موضوع حجاب می بینیم

تاریخ این سرزمین، از شکل گیری مادها بعنوان نخستین حکومت اریایی ها تا سلسله های پادشاهی بعدی و‌ ساسانی و اشکانی،قبل از اسلام و‌بعد از اسلام، حکایتگر باور راستین زن ایرانی به حیا و عفت بوده است و در تطورات تاریخی و حاکمیت حکومت های مختلف ایران، این سنت اصیل و فطرت بیدار زن ایرانی بود که اجازه نمی داد حجب و حیای خویش را تحت فشارهای بیگانه و متاثر از تغییر حکومت ها، از دست دهد.

اگرچه در مقاطعی چون دوره قاجار و پهلوی، بدلیل وادادگی حکومت ها و نفوذ غرب در فرهنگ عمومی جامعه ی ما با تأسیس مدارس امریکایی و اروپایی و‌‌مراودات فرهنگی و‌‌ علمی با اروپا،تاحدودی حجاب و عفت دستخوش تغییراتی شد ولیکن ریشه های تاریخی و‌دینی این فضیلت طبیعی و انسانی بقدری مستحکم بود که کاری از پیش نبردند.
پیکر رنجور وز خمی این دیار کهن،گواه تازیانه های مدعیان دروغین وطن خواهی و ایراندوستیست که با زور و دیکتاتوری، بدنبال تحمیل فرهنگ وارداتی و برهنگی فرهنگی بر زنان باحیا و‌اصیل ایرانی بودند‌.
ملت ایران در زمان حاکمیتِ حکومت ظالم پهلوی درمقابل تصمیم دیکتاتور مآبانه ی کشف حجاب،قیام کرد و شهید داد و از حیثیت تاریخی زن ایرانی دفاع کرد.
حال، طرح کنندگان حجاب اجباری می خواهند یوم الله مسجد گوهرشاد را از تاریخ این ملت پاک کنند و با طرح تقابل ودوقطبی انحرافی آی باحجاب_ های بی حجاب،انقلاب اسلامی را منشأ تولیداین افتراق اجتماعی معرفی کنند و بهره برداری سیاسی و‌انتخاباتی خود را بکند و حساسیت تاریخی و دینی زنان پاک ایران زمین در مورد حیا و حجاب را از صفحه ی تاریخ ملت حذف کنند و متأسفانه بخشی از جریان انقلابی نیز به ناخواسته در این زمین از پیش باخته،نقش افرینی می کنند‌
اگر چه زیبایی و‌جذابیت فرهنگی و‌مردمی انقلاب، حیای تاریخی زن ایرانی را عمیقتر و قویتر کرد.
مدعیان ایراندوستی و غربگرایان وطنی،همواره با دیکتاتوری و استثمارفرهنگی، سعی در حذف‌‌حجاب و‌ تحمیل خواسته های شیطانی خویش به بهانه ی پیشرفت و تمدن بودند‌.
کم‌ حجابی کنونی و‌بی حجابی عصر قاجار و‌پهلوی، محصول غربزدگان دیکتاتور بود و‌امروز نیز چشم طمع غربگرایان داخلی به حذف عفت و‌حیای زن ایرانیست ولیکن حاشا که اصالت و دیانت جامعه ی زنان در مقابل این بوم‌گریزان غرب گزین اجازه ی تعدی به هویت های تاریخی و فضیلت های دینی را بدهند.
تاریخ غرب قبل از رنسانس نیز گواه پایبندی زن غربی به این اصل اصیل فطری و شعور ذاتی زن اروپایی دارد،حتی تا همین یکی دوقرن‌اخیر، زن اروپایی یا در روی صحنه تئاتر حاضر نمی شد و مردان بجای انان بازی می کردند و یا با لباسی پوشیده‌ ظاهر می گشتند.
ولیکن رنسانس و‌ اغاز بر هنگی فرهنگی، زن غربی را به اسارت شهوت مردان دراوردو نقش این ظریف ترین و زیباترین پدیده ی خلقت را تا نازل ترین وجه ممکن یعنی کالای تبلیغاتی کارتل های فرهنگی و‌اقتصادی و‌یا منبع تأمین التذاذ حیوانی شهوترانان کاهش داد.
تاریخ غرب و شرق ، ایینه ی خیانت جریاناتیست که بدنبال محو اثار خوداگاهی فرهنگی زن و تحمیل فرهنگ های وارداتی و یا دور کردن انان از فطرت و طبیعت وجودیشان است.
باید راجع به تاریخ مقاومت های زنان شرقی و غربی در صیانت از عفت و حیا،مرثیه ها سرود.

?حجاب و‌اکنونِ ما

با توجه به مفاهیم ‌و پیشینه ای که از جهت تاریخی در مورد حجاب مطرح شد، وضعیت کنونی حجاب در ایران چگونه قابل توصیف است؟
پاسخ به این سؤال در حدود این یادداشت نمی گنجد و ابواب مختلفی می تواند داشته باشد،ولیکن از چند منظر می توان به این مسأله پرداخت که فکر و ذهن ما با زوایای دیگری از بخش هایی از ریشه های بروز کم حجابی، آشنا گردد:
☑️محبت درونی، استحکام بیرونی

ما به نهاد خانواده، مفهوم مهم نظام را اطلاق می کنیم و می گوییم نظام خانواده.نظام یعنی عناصری که طبق نظم مشخص و هدفی واحد و با تقسیم وظایفی، بسمت رسیدن به مطلوبات در تلاشند.
در نظام‌خانواده، همه به محبت و مهر هم نیاز مندند.همسران نسبت به هم، فرزندان نسبت به هم،همسران و فرزندان نسبت به هم.
اگر مهر و‌ محبت پدر و پسران، عمو و دایی ، تاقبل از ازدواج دختران، نثار انان نشود،کمبود و‌خلإ بزرگی برای انان اشکار می گردد.
به هر میزان که دختران و زنان از خانواده ی بانشاط و‌ پرمهری برخوردار باشند و محارم انان، نیازهای عاطفیشان را برطرف کنند،امکان جلوه‌گری در اجتماع و‌یا بروز کم‌حجابی کمتر می شود.یقینا ممکن است فردی هیچگونه کمبودی نسبت به این موضوع نداشته باشد ولیکن از حجاب خوبی هم برخوردار نباشد.
ولیکن عوامل دیگری موجب ظهوربدحجابی شده باشد.
و یا اگر هم کم حجاب باشند،از عفت و‌حیای لازم برخوردارند و‌هیچگونه خلإ روحی و‌عاطفی احساس نمی کنند.« پرواضح است که با افزایش سن،نیازهای جدید روحی باید فقط از طریق ازدواج تامین گردد، بااین وجود نافی نیازهای همیشگی به محارم نیست»
در این زمینه،مردان بیش از زنان به اموزش نیاز دارند.
☑️هویت
امروزه،زنان به حقوق خویش اگاهی بیشتری پیدا کرده اند و نمی خواهند و‌نمی پذیرند که بعنوان عناصری منفعل در جامعه شناخته بشوند.
زنان تمایل دارند کنشگرانی مؤثر بر مناسبات پیرامون خویش باشند و باید فرصت دیده شدن و ابراز وجود پیدا کنند.
گاهی،بخشی از این کم‌حجابی ها بدلیل فقدان زمینه های دیده شدن هست‌.
این نکته هم از منظر کنشگری اجتماعی و فعالیت علمی و سیاسی ‌و فرهنگیست و هم از منظر مطلوب قرارگرفتن انان و‌ منتخب واقع شدن است‌.
متاسفانه ، ظهور وسایل ارتباط مجازی و‌ عصر تنهایی انسان و اندیویدیالیسم، انسان ها را از هم دور کرده است و‌ جامعه ی اصیل ایران که به محفلی بودن و‌شب نشینی و دید و‌بازدید های سنتی شهرت دارد،امروز ارتباطات کمتری میان خانواده های انان برقرار است و فرایند دیده شدن و‌ ابراز هویت، بدرستی و جامع،اتفاق نمی افتد.گاهی این کم حجابی هابرای رساندن پیامیست و‌گفتن حرفی که « من هستم».
☑️گاهی نشانه ی اعتراض به وضع موجود است و انتقاد از برخی شکم های به جلو‌امده ی از رانت و اختلاس و‌ تعمیق تبعیض ناروا در جامعه است.
و‌این نشانه ها را باید جدی گرفت.
☑️بعضاً تغییر هنجارها و دگردیسی فرهنگی و‌ قبح زدایی از کم حجابی نیز یک‌ عامل است.بشکلی که طی روندی تدریجی،حجاب بعنوان ارزش و فضیلتی انسانی و‌دینی از اهمیت لازم برای بعضی هابرخوردارنیست و حتی احساس می شود که ضدارزش وناهنجار است.
تاثیرات ممتد فرهنگ غربی و مسامحه ی عموم جامعه ازراه اندازی تذکر لسانی معجزه گر نرم، زمینه های بروز چنین تلقی و طرز فکری را فراهم آورده است.
از تاثیرگذاری رسانه ملی در برجسته سازی برخی چهره های شاخص کم حجاب بعنوان مراجع فرهنگی و الگوهای انسانی و پخش سریال ها،برنامه ها و موارد متنوعی که در ان ها کم‌حجابی بشکل واضح عرضه می گردد و بعنوان یک‌امتیازو‌هنجار معرفی می شود، نباید غفلت کرد.
☑️ بعضاً‌جهل معرفتی و‌خطای شناخت هست‌.تصور می کنند اینگونه زیباترند و از زندگی ارامتر و جذابتری برخوردار خواهند شد.
تاریخ و‌معرفت نشانگر این نکته دقیق است که در حجاب و پوشش زیبایی ها، مهمترین عامل پیدایش طلب و‌ عشق و‌خواستن‌نهفته ست و‌سهل الوصول بودن زن، از امتیاز های او بشدت می کاهد واز حیث اجتماعی، می تواند امنیت عمومی را مختل کند و حتی ارامش فردی را نیز بر هم زند

☑️گاهی نیز کم‌حجابی ها دلیل عمده و خاصی ندارد ‌و یک عادت و سنت خانوادگی و تاریخیست،باوجوداینکه از اصالت و تدین خوبی نیز برخوردارند
☑️گاهی از روی عمد و ضدیت با ارزش های دینی و باورهای عمومیست‌.
ایا با وجود این پیش زمینه ها و ریشه ها که حتماً بیش از این ها نیز می باشند، منطقیست که تمام ریشه های بدحجابی ها را منحصر به مورد اخر کنیم و دو قطبی ایدئولوژیک بسازیم؟
ایاشایسته نیست با تحلیل دقیقتر و جامعتر این موضوع، دلایل گوناگون این مسأله ی متأثر از عوامل مختلف را احصاء و راهکارهای عملیاتی انان را استخراج کرد.؟!
?بی حجابی و فقر نظام مسأله

اگر چه کم‌حجابی و‌بی حجابی مسئله ی مهمیست و‌ بعنوان یکی از مصادیق منکر در جامعه ی ما پذیرفته شده است ،ولیکن ایا همه ی منکرات و‌تمام مسائل فرهنگی ما محدود به این موضوع است؟
ایا اگر شهید زنده است که البته قلب تاریخ است و‌زنده، و برای همه ی بشریت تا انتهای حیات،پیام دارد، تنها امکان و استفاده ی از این ظرفیت عظیم فرهنگی،خواهرم حجابت و‌ برادرم نگاهت می باشد؟؟
ایا مصادیق اصلی و‌حقیقی نهی از منکر،نقد زمامداران و‌مسئولین ونهی از منکر مسئولین کاهل و یا منحرف نیست؟
ایا چوب لای چرخ کانون های ثروت و قدرت انداختن و مبارزه با پدیده ی شوم زمین خواری و تصعیف دیکتاتوری سرمایه در انتخابات های بومی، مصادیق اصلی نهی از منکر نیستند؟!
ایا نامه های مولا به استانداران و فرمانداران و‌و‌الیان ممالک‌اسلامی، سرشار از مبارزه با ظلم و‌ فساد و‌اشرافی گری و تلاش در جهت تحقق عدالت بوده است یا در گیردادن بن چندتار موی زن‌ عرب در کوچه های شام و‌کوفه؟؟!
وزن مطالبات عدالتخواهانه و ضد فساد« برخی مسئولین و خواص» امام ره و رهبری انقلاب، بیشتر از تذکرات ان عزیزان راجع به موضوع ججاب نیست؟!!
همه ی دغدغه های انقلابی گری و بادکردن رگ غیرت جریان انقلابی ،منحصراً‌ بر موضوع حجاب متمرکز شد و اقایان گلوگاه های اقتصادی نظام را گرفتند و طبقه ی جدیدی را تشکیل دادند و امروز به حدی از قدرت و‌پیچیدگی رسیده اندکه پیچیدگی تمام زلف های بیرون زده ی کم حجاب های ایران زمین،یک هزارم آن نیست!!!!
ایا با اصلاح رفتاربعضی حاکمان و‌تریبونداران ارزش ها و‌ ارايه ی عملکردی صادقانه،شجاعانه،عدالتخواهانه،ضدفساد و‌مردمی و سخت کوش از خویش، بخش مهمی از این پدیده کم حجابی تعدیل نمی گردد.
ایا اصلاح رفتار حاکمان،منجر به اصلاح رفتار مردم نمی گردد؟؟
بنظر می رسد ما دینداری بمعنای تعیین اولویت ها را در نیافتیم و در پرداختن به ارمان ها و‌ مسائل کشور،اجتهاد شخصی می کنیم و توان عمومی حزب الله را بی مبنا و بدون برنامه، صرف مسائل غیر اولویت دار می کنیم

?دوقطبی

براساس مفاهیم گفته شده و تحلیل حجاب از منظرهای دیگر ، بدرستی می توان اشاره کرد که طرح دوقطبی آی باحجاب_ های بی حجاب نه تنها با مواریث تاریخی زن در ایران و‌جهان همخوانی ندارد،بلکه نمی تواند مُبَیِنِ واقعیت فرهنگی و‌اجتماعی جامعه ی کنونی ایران پیرامون مسأله عفت و حجاب باشد.
و بایداین دوقطبی را برچید و دوقطبی جدیدی حول آن تولید کرد که نمایانگر واقعیات تاریخی و‌بدیهیات فرهنگی کشور باشد.
دوقطبی عشق و شهوت
ایران/ اسلام و غرب
عزت و ذلت
زیبایی و زشتی
اتحادو‌ افتراق
فطرت و شهوت
طبیعت درون و تحمیل بیرون

لینک کوتاه : http://denanews.ir/?p=28169

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.