تاریخ : جمعه, 3 بهمن , 1399 9 جماد ثاني 1442 Friday, 22 January , 2021
0

عقلانیتی که در سرتاسر بیانیه گام دوم هست

  • کد خبر : 28120
  • 07 دسامبر 2019 - 2:01

محوریت اصلی بیانیه گام دوم عدالت است که لازمه آن استکبار ستیزی ووظلم ستیزی است واصلی ترین راهبردی که می تواند این محوریت را محقق بکند سبک زندگی اسلامی است

دنانیوز : بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران ودر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،ازسوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی صادر شد. رهبری در این بیانیه هدف را ایجاد تمدن اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی حضرت صاحب الزمان(عج) بیان می فرمایند که این یعنی به سعادت وقرب الهی رسیدن جامعه بشری.وبر اساس همین آرمانشهر، راهبردهایی عقلانی وکم وکیف رسیدن به این هدف را تبیین می کنند.بانگاهی در این بیانیه می بینیم که باجمع بندی افتخارآمیز از چهل دهه اول انقلاب وگوشزد کردن نقاط قوت وضعف وراهکارهای رفع آسیبهای احتمالی وموجود وهمچنین گشودن افق های پیش رو برای گام دوم در راستای تمدن سازی عمل کرده اند.
ازنظر کلی این بیانیه از چند منظر قابل توجه است:
اول،این بیانیه در زمانی صادر می شود که چهل دهه از انقلاب گذشته وبه چهله کمال خود رسیده است ودقیق در زمانی است که تمامی قدرتهای شیطانی ومستکبران عالم به زعم خودشان به دنبال نابودی انقلاب هستند.
دوم:موضوعات و مسائلی که رهبر انقلاب در مورد گذشته ،زمان کنونی و آینده انقلاب اسلامی بیان می فرمایند.
سوم:آن خاستگاه اصلی وبنیه واساسی هست که اصلی ترین راه وصول به آرمانشهر دینی است وانقلاب را به دین وقرآن پیوند داده وهمچون پدیده ای زنده به پیش می برد وآن هم عدالت محوری واستکبار ستیزی است.
چهارم :مخاطب اصلی محقق کننده آرمانها که جوانان هستند با چنین ویژگیهایی:آرمانخواه،مومن،دانا،
پرانگیزه،فعال،کاردان وانقلابی.
پنجم: نحوه وروش به سرانجام رسیدن تمامی این خواسته ها را هم مدیریت جهادی جوانان بیان می فرمایند.
ششم: عقلانیتی هست که در سرتاسر بیانیه موج می زند.

هفتم :مطرح کردن چالشهای اساسی در کنار افتخارات وعوامل اصلی پیروزی ومقاومت انقلاب اسلامی.
هشتم:روح تکلیف مداری.

براین اساس بیانیه گام دوم هرچند خطاب به ملت ایران نوشته شده است اما راه را به همه ملت ها نشان می دهد ویک نقشه راهی برای تمامی کسانی است که می خواهند درست زندگی کنند وبه سعادت برسند.وبرپایه سنت های جاوید الهی وبرگرفته از آیات و روایات بوده وهمه مسائل دیانت وسیاست را دربرمی گیرد.

محوریت اصلی بیانیه گام دوم عدالت است که لازمه آن استکبار ستیزی ووظلم ستیزی است واصلی ترین راهبردی که می تواند این محوریت را محقق بکند سبک زندگی اسلامی است ،ستون اصلی خیمه سبک زندگی اسلامی روحیه مقاومت ،باور به اصل ما می توانیم ومدیریت جهادی است.ومهمترین بخش سبک زندگی اسلامی مساله اقتصاد است وبرخوردی که با آن صورت می گیرد.
مخاطب اصلی بیانیه که عامل فعلی تمامی این مسائل هست هم جوانان هستند،وهرچند البته بیانیه گام دوم خطاب به تمامی ملت است وهرکسی درجای خودمکلف است تاوظیفه اش را به انجام برساند اما انگار بیشترماموریتهای نسل جوان درگام دوم انقلاب را تشریح می کند.وباعث وانگیزاننده این قوه محرک هم تکلیف مداری است که در سرتاسر بیانیه موج می زند.وهمین تکلیف مداری است که بامحوریت عدالت می تواند ما را به قدرت برساند و دو پتانسیل اصلی رسیدن به قدرت هم اول،نیروی جوان هست ودوم:ظرفیتها ومنابع طبیعی ومادی وثروتمند بودن کشور ایران از این حیث است.

بیانیه گام دوم علاوه برافتخار به ملت وجوانان وگوشزد کردن اینکه درکنار لطف ورحمانیت واراده خدا این مردم وجمهور بوده اند که انقلاب را تا به اینجا رسانیده وجمهوری اسلامی را سرافراز کرده اند. نکته بسیار مهمی را هم گوشزد می کند وآن هم نکوهش برخی از رفتارها از سوی کسانی است که درطول این چهار دهه به دین وملت خیانت کرده اند:
((بدانید اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب وغفلت از جریان انقلابی دربرهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود_که متاسفانه بود وخسارت بارهم بود_بی شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر وکشور درمسیر رسیدن به آرمان های بزرگ بسی جلوتر بود وبسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت)).
دراین مطلب جالب اینست که این نکته را خطاب به جوانان می فرمایند واین یعنی اینکه؛جوان مومن انقلابی هم حواسش به آفات راه باشد-وهم جریان شناسی تاریخ وانقلاب را خوب بداند وهم این تفکرات وبانیانشان را بشناسدوبا آگاهی قدم درمسیر بگذارد. وباز گوشزدمی کنند که همه راه حل ها در داخل کشوراست.خوب طبیعتآ اگرماآسیبها وموانع داخلی که بیشتر همان تفکرات واندیشه های عاملانه مخرب بوده وهمینها هم آلت دست دشمن خارجی در داخل کشور می باشند را رفع کنیم،بخش اصلی وعظیم موانع را از میان برداشته ایم.
رهبرمعظم انقلاب اسلامی علاوه بر ظرفیتها،بیان نقاط قوت وامیدواری دادن، به چالشها هم اشاره می فرمایند.یک چالش،چالش مستکبران است. وچالش دوم هم مفهوم عدالت است وسومین چالش هم اقتصاد است.
از چالش مستکبران،به عنوان تقابل دوگانه جدید ((اسلام واستکبار))یاد می کنند.که البته مطابق اندیشه امامین انقلاب آنچه در جبهه مقابل مستکبرین قرار می گیرد

شایان نادری, [۰۶.۱۲.۱۹ ۲۲:۳۵]
جبهه مستضعفین می باشد و استضعاف واستکبار جغرافیا ومرز نمی شناسندوهرکدام از اینها یک خلق وخوی ومرام هستند که یک تفکر آن را پشتیبانی می کند.از لحاظ تفکرسیاسی شیعه،دال مرکزی دین که عدالت هست تکیه گاه مستضعفینی است که صالح پرور بوده وبرپایه این عدالت قیام می کنند.ودست آویز مستکبران هم ظلم است.وراه ادامه ظلم آنها هم زور وچپاول وغارت است برای تثبیت خودشان.براساس این تقسیم بندی ممکن است فردی یاجنبش وگروهی در دل آمریکا وغرب،درجناح وطبقه مستضعفین باشد وفرد یاجنبشی هم در دل مرزهای جمهوری اسلامی باشدواتفاقآ مسئولیتی هم داشته باشد ودر خوی ومرام وطبقه مستکبرین باشد.
چالش دیگر مفهوم عدالت است که هرکسی با آن برخوردی می کند.عده ای در برابر آن کاملآ منفعل بوده،وعده ای شعارهای فریبنده داده واما ضدعدالت عمل می کنند و گروهی هم قائل به عدم عدالت به طور مطلق هستند.رهبری در عین اینکه گلایه خود را از اجرای عدالت آنگونه که باید باشد بیان می فرمایند.
در جمله ای جامع به تمامی اینها پاسخ می دهند:((نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت درکشور به دلیل آنکه این ارزش والاباید گوهر بی همتا برتارک‌نظام جمهوری اسلامی باشد وهنوز نیست،نباید به این معنی گرفته شودکه برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است‌…….البته عدالت مورد انتظار درجمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شودبسی برتر از اینها است وچشم امید برای اجرای آن به شما جوان ها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت))

ودر ادامه ذیل سرفصل ها وتوصیه های اساسی که در پرتو امید ونگاه خوش بینانه به آینده بیان می کنند توضیح مفصل تری در مورد بحث عدالت ارائه می دهند و می فرمایند که عدالت وفساد لازم وملزوم یکدیگرند .و ضمن اینکه بیان می کنند نسبت فساد در میان کارگزاران جمهوری اسلامی درمقایسه بادیگران کمتر است حتی آنچه هست را هم غیر قابل قبول می دانند ومی فرمایند:همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.

وچالش دیگر هم اقتصاد است که در این مورد می فرمایند:((انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته وفاسد دوران طاغوت را به مانشان داد،ولی عملکردهای ضعیف،اقتصاد کشور را از بیرون ودرون دچار چالش ساخته است.چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشمن است که درصورت اصلاح مشکل درونی،کم اثروحتی بی اثر خواهد شد.چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری وضعف های مدیریتی است‌……راه حل این مشکلات،سیاست های اقتصاد مقاومتی است)).

درنتیجه بیانیه گام دوم یک راهبرد واستراتژی عقلانی حقیقت محور برپایه توحید وعدل برای تمامی بشریت است که همه جانبه بوده وحول محور وحدت تمامی آحادملت را به همکاری فرا می خواند تاهر فردی به اندازه وسع خود تکلیفش را ادا بکندوبرای موفقیت این استراتژی توحیدی تاکتیک هایی بیان شده که مورد اشاره قرار گرفت وشرط اصلی آن درمیدان بودن جوانانی است با ویژگیهایی همچون؛انقلابی،پرنشاط،کاردان،مومن،باتقوا وامیدوار.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی.

 

سرکار خانم برفی نژاد

لینک کوتاه : http://denanews.ir/?p=28120

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.